19 mei 2017

Aanmelden brainstormbijeenkomst CDA100 olv Sabine Uitslag

Mening van inwoners belangrijk voor CDA Heerde-Wapenveld
Input gevraagd voor verkiezingsprogram 2018

Burgers, verenigingen en organisaties die maatschappelijk of economisch actief zijn in de gemeente Heerde worden uitgenodigd op 4 juli in MFA De Heerd om input te leveren voor het CDA-verkiezingsprogram voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. ‘De huidige tijd vraagt om een open democratie en brede inspraak, dat zorgt voor draagvlak’, is de mening van het bestuur en de fractie van de CDA-afdeling Heerde-Wapenveld. 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, bereidt een programcommissie, het schrijven van het verkiezingsprogram voor. Een verkiezingsprogram is een product van de tijdsgeest. Daarom heeft de CDA afdeling zich ten doel gesteld om op vernieuwende wijze een aantrekkelijk, gedragen en herkenbaar CDA-verkiezingsprogram op te stellen. Een grote betrokkenheid daarbij van de leden, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de burgers in de gemeente Heerde is voor hen van groot belang. ‘De huidige tijd vraagt om een open democratie en brede inspraak, dat zorgt voor draagvlak’, zegt voorzitter Dick van de Streek.  

Landelijke ‘CDA1000’ als voorbeeld voor ‘CDA100 van Heerde
Bij de Tweede Kamerverkiezingen heeft het CDA een ‘CDA1000’ georganiseerd. 1000 leden kwamen op 10 september 2016 bij elkaar om input te leveren voor het landelijke verkiezingsprogramma. Van de Steek: ‘Deze ‘CDA1000’ was in meerdere opzichten succesvol. Daarom willen wij in Heerde dit vernieuwende concept op gemeentelijk niveau toepassen. Niet alleen met leden, maar ook met betrokken mensen die weten wat er leeft in Heerde’.

De programcommissie heeft de afgelopen week diverse organisaties en verenigingen in de gemeente uitgenodigd om richtinggevende input voor een aansprekend CDA-verkiezingsprogram te geven tijdens de ‘CDA100 van Heerde’. Een brainstormbijeenkomst die standpunten of richtingen meegeeft als startpunt voor de programcommissie. De uitkomsten kunnen als startpunt worden genomen door de programcommissie en een belangrijke plaats in het program voor 2018-2022 innemen. 


Zorgen, dromen en wensen vanuit de samenleving verkennen
Op de ‘CDA100 van Heerde’ gaan de deelnemers aan de hand van prikkelende stellingen met elkaar in gesprek en verkennen ze welke zorgen, dromen en wensen er leven over diverse thema’s zoals economie en veiligheid, duurzaamheid, verenigingsleven, sociaal domein en recreatie en toerisme. ‘De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog ver weg en ‘spelen’ waarschijnlijk nog niet zo bij de burgers. De speerpunten voor het CDA-verkiezingsprogram willen we echter voor de zomervakantie in beeld hebben’ zegt Van de Streek.

Sabine Uitslag gespreksleider
Voormalig Tweede Kamerlid Sabina Uitslag komt naar Heerde als gespreksleider voor de ‘CDA100 van Heerde’ op 4 juli a.s. in MFA De Heerd, Griftstraat 8. Aanvang 19.30 uur. Ontvangst vanaf 19.00 uur. Naast organisaties en verenigingen, worden ook geïnteresseerde inwoners van de gemeente Heerde nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken. Opgave is mogelijk tot 30 juni a.s. via de secretaris [email protected] of via de website www.cdaheerde.nl

 

link naar persbericht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.