05 juli 2017

Zeer geslaagde Brainstormbijeenkomst CDA100 olv Sabine Uitslag

Afgelopen woensdag hadden we een zeer geslaagde brainstormbijeenkomst met het thema 'Brede inspraak zorgt voor draagvlak'. Hoofddoel was om duidelijk te krijgen wat de zorgen, dromen en wensen vanuit de Heerder samenleving zijn.

Onder leiding van Sabine Uitslag werd er door ruim 40 betrokken inwoners aan verschillende thematafels levendige en waardevolle discussies gevoerd aan de hand van diverse thema’s zoals economie en veiligheid, duurzaamheid, verenigingsleven, sociaal domein en recreatie en toerisme. 
Opvallend was dat een groot deel van de deelnemers een andere politieke achtergrond hadden dan het CDA!! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.