23 februari 2018

AED's

Een van onze verkiezingspunten was afgelopen week vol in het nieuws in de landelijke media. 

Volgens onderzoek durft minder dan een derde van de Nederlanders zonder kennis van reanimatie geen AED te gebruiken om iemand te reanimeren en dat is zorgelijk volgens het Rode Kruis.

Deze oproep sluit aan bij de oproep in ons verkiezingsprogramma hoofdstuk 1.9
Het veiligheidsgevoel in onze gemeente is in de afgelopen collegeperiode toegenomen, maar dat kan nog beter. Onder veiligheid verstaat het CDA ook de toegankelijkheid tot bijvoorbeeld AED’s. De spreiding van AED’s is in onze gemeente nog niet optimaal. Het is de wens van het CDA dat dit zo spoedig mogelijk geregeld wordt. Met een ouder wordende bevolking en de aanrijtijd van de ambulance kan een goede verspreiding van AED’s (binnen 2 minuten bij een AED) van levensbelang zijn. Belangrijk daarbij is ook dat er gestimuleerd wordt dat er voldoende vrijwilligers zijn in de gemeente die scholing in reanimatie hebben gevolgd en bijhouden.

artikel NOS:
nos.nl/artikel/2218536-oproep-rode-kruis-durf-aed-te-gebruiken-het-is-niet-moeilijk.html

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.