08 november 2023

Algemene beschouwingen 2023

De bijdrage van onze fractievoorzitter Hans van Ark tijdens de begrotingsbehandeling voor komend jaar in de raad is hieronder te lezen. ->

Voorzitter,
De bijdrage van onze CDA fractie bestaat weer uit drie punten. Drie punten, makkelijk te  onthouden en dat hadden ouderwetse dominees lang geleden ook al heel slim begrepen. 

  • rentmeesterschap 
  • verbinding 
  • veiligheid  

Rentmeesterschap 
Een volbloed CDA thema. Een rentmeester beheert niet de goederen van zichzelf, maar van een ander. En als ik de spullen een ander leen, de boormachine van mijn buurman bijvoorbeeld, dan ben ik daar nog voorzichtiger mee dan met m’n eigen spullen. De aarde, de schepping en ook het grondgebied van de gemeente Heerde dus, het is niet vanons, we hebben het te leen gekregen van de Schepper, om er goed voor te zorgen. 

Concreet met twee voorbeelden:
1. We moeten zorgvuldig omgaan met de beschikbare grond. Projectontwikkelaars cirkelenom de gemeente heen en proberen -op zich legitiem- potentiële bouwlocaties te bemachtigen. Maar op strategische plekken is het soms verstandig als gemeente zelf snel te kunnen acteren.Met name om de bouw van goedkope woningen (koop en huur) veilig te stellen. Een actieve grondpolitiek dus en daar hoort een strategisch aankoopbudget bij. Daarvoor dient onze fractie een motie in. 

2. Rentmeesterschap gaat ook over een duurzame leefomgeving voor onze (klein-)kinderen.Ik hoorde laatst van een gemeenteraad waar altijd één lege stoel staat. Die is bestemd voor de toekomstige generatie. Elke keer als je die stoel ziet, wordt je daar weer aan herinnerd, o ja, voor hen doen we dit. In alle discussies over het belang van een duurzame wereld zouden we vaker op die stoel kunnen wijzen. We zitten hier voor hen.

De energietransitie staat onder de druk. Immers: geen zon meer op landbouwgrond, geen windmolens meer i.v.m. de wespendief. 
De doelstellingen van de RES lijken onhaalbaar. De politieke wind in den Haag en in Arnhem is niet gunstig. 
Waarom werken ambtenaren in dit huis nog aan een uitnodigingskader voor zonnevelden, als het toch niet meer komt?
We vragen onze collega’s in deze raad én het college daar in het debat straks op te reflecteren en om dat debat te stimuleren hierbij alvast onze duit in het zakje:

a. de doelstellingen van het beleid, dat we vasthouden van overschakeling van fossiele energiebronnen naar 100% duurzame energiebronnen, blijven onverkort! overeind;
b. er zal wel met creativiteit gekeken moeten worden naar hoe dan wel, energiehubs, kleinschalige opslag van energie, groene waterstof door bestaande gasleidingen;
c. als er dan met data geschoven moet worden om te voorkomen dat woningbouwprojectenstilvallen en de industrie (immers, werkgelegenheid) niet meer kan uitbreiden, dan is dat voor ons bespreekbaar, maar wel in deze volgorde.

Ons tweede woord is Verbinding.
Verbinding is wat onze gemeenschap kenmerkt. Het zit in onze genen, een bloeiend verenigingsleven en naboarschap is springlevend en vanzelfsprekend.Des te opvallender, dat het collectieve trauma van 2020, de Covid epidemie die ons dorpheftig thuishield, weinig aandacht meer krijgt. Er waren wat kleinere herdenkingen, maar dat was het dan ook. Misschien is het allemaal nogwel té pijnlijk en past het ook bij de volksaard om het dan maar binnensmonds te houden.Maar collectieve verwerking vindt plaats door collectieve verbinding.

Al eerder pleitte ik hier voor een eigentijdse viering in 2026 van het 850 jarig bestaan van de gemeente Heerde. Ik heb daar veel positieve reacties uit de samenleving op gekregen, zowel van individuen (kan ik me al aanmelden?) als ook van verenigingen (waar kunnen we ons plan indienen?) Het 800 jarig bestaan van deze gemeente werd in 1976 op indrukwekkende wijze gevierd, de mensen hebben het er nu nog over. De jubileumvlaggen wapperden aan elk huis, gemeentelijke bloemperken werden ingezaaid met het logo en een jaar lang een scala aan activiteiten: allemaal verbinding! Wij zouden graag met elkaar -nu de mogelijkheden er ook zijn- een volgende stap willen zetten. 
Natuurlijk moeten de activiteiten zoveel mogelijk op selfsupporting basis worden uitgevoerd, natuurlijk kunnen de fondsen in Heerde benaderd worden, we denken ook niet aan grootschalige feesten met dure artiesten, niet aan één dure feestweek, maar eerder aan gedurende het jaar een keur aan initiatieven op wijkniveau, gericht op verbinding en duurzaamheid.
Daarvoor zal een budget nodig zijn, voor overheadkosten, voor als het niet helemaal selfsupporting kan, of misschien voor wat beperkte beroepsmatige ondersteuning vanuit Visit Heerde. Het gaat hier om een eenmalige uitgave, die gedekt kan worden uit het verwachte eenmalige overschot van 2023. Het geld hoeft niet op, het kan ook om garantiestellingen gaan.

Onze fractie dient daartoe een moti

Rentmeesterschap
Een volbloed CDA thema. 
Een rentmeester beheert niet de goederen van zichzelf, maar van een ander. En als ik de spullen een ander leen, de boormachine van mijn buurman bijvoorbeeld, dan ben ik daar nog voorzichtiger mee dan met m’n eigen spullen.
De aarde, de schepping en ook het grondgebied van de gemeente Heerde dus, het is niet van ons, we hebben het te leen gekregen van de Schepper, om er goed voor te zorgen.

Concreet met twee voorbeelden:
1. We moeten zorgvuldig omgaan met de beschikbare grond. Projectontwikkelaars cirkelenom de gemeente heen en proberen -op zich legitiem- potentiële bouwlocaties te bemachtigen. Maar op strategische plekken is het soms verstandig als gemeente zelf snel te kunnen acteren.Met name om de bouw van goedkope woningen (koop en huur) veilig te stellen.
Een actieve grondpolitiek dus en daar hoort een strategisch aankoopbudget bij. Daarvoor dient onze fractie een motie in. 

2. Rentmeesterschap gaat ook over een duurzame leefomgeving voor onze (klein-)kinderen.Ik hoorde laatst van een gemeenteraad waar altijd één lege stoel staat. 
Die is bestemd voor de toekomstige generatie. Elke keer als je die stoel ziet, wordt je daar weer aan herinnerd, o ja, voor hen doen we dit. 
In alle discussies over het belang van een duurzame wereld zouden we vaker op die stoel kunnen wijzen. We zitten hier voor hen.

De energietransitie staat onder de druk. Immers: geen zon meer op landbouwgrond, geen windmolens meer i.v.m. de wespendief. 
De doelstellingen van de RES lijken onhaalbaar. De politieke wind in den Haag en in Arnhem is niet gunstig. 
Waarom werken ambtenaren in dit huis nog aan een uitnodigingskader voor zonnevelden, als het toch niet meer komt?
We vragen onze collega’s in deze raad én het college daar in het debat straks op te reflecteren en om dat debat te stimuleren hierbij alvast onze duit in het zakje:
a. de doelstellingen van het beleid, dat we vasthouden van overschakeling van fossiele energiebronnen naar 100% duurzame energiebronnen, blijven onverkort! overeind
b. er zal wel met creativiteit gekeken moeten worden naar hoe dan wel, energiehubs, kleinschalige opslag van energie, groene waterstof door bestaande gasleidingen
c. als er dan met data geschoven moet worden om te voorkomen dat woningbouwprojectenstilvallen en de industrie (immers, werkgelegenheid) niet meer kan uitbreiden, dan is dat voor ons bespreekbaar, maar wel in deze volgorde.

Ons tweede woord is Verbinding.
Verbinding is wat onze gemeenschap kenmerkt. Het zit in onze genen, een bloeiend verenigingsleven en naboarschap is springlevend en vanzelfsprekend.
Des te opvallender, dat het collectieve trauma van 2020, de Covid epidemie die ons dorpheftig thuishield, weinig aandacht meer krijgt. 
Er waren wat kleinere herdenkingen, maar dat was het dan ook. Misschien is het allemaal nogwel té pijnlijk en past het ook bij de volksaard om het dan maar binnensmonds te houden.Maar collectieve verwerking vindt plaats door collectieve verbinding.

Al eerder pleitte ik hier voor een eigentijdse viering in 2026 van het 850 jarig bestaan van de gemeente Heerde. Ik heb daar veel positieve reacties uit de samenleving op gekregen, zowel van individuen (kan ik me al aanmelden?) als ook van verenigingen (waar kunnen we ons plan indienen?)
Het 800 jarig bestaan van deze gemeente werd in 1976 op indrukwekkende wijze gevierd, de mensen hebben het er nu nog over. 
De jubileumvlaggen wapperden aan elk huis, gemeentelijke bloemperken werden ingezaaid met het logo en een jaar lang een scala aan activiteiten: allemaal verbinding!
Wij zouden graag met elkaar -nu de mogelijkheden er ook zijn- een volgende stap willen zetten. 

Natuurlijk moeten de activiteiten zoveel mogelijk op selfsupporting basis worden uitgevoerd, natuurlijk kunnen de fondsen in Heerde benaderd worden,
we denken ook niet aan grootschalige feesten met dure artiesten, niet aan één dure feestweek, maar eerder aan gedurende het jaar een keur aan initiatieven op wijkniveau, gericht op verbinding en duurzaamheid.
Daarvoor zal een budget nodig zijn, voor overheadkosten, voor als het niet helemaal selfsupporting kan, of misschien voor wat beperkte beroepsmatige ondersteuning vanuit Visit Heerde. Het gaat hier om een eenmalige uitgave, die gedekt kan worden uit het verwachte eenmalige overschot van 2023. Het geld hoeft niet op, het kan ook om garantiestellingen gaan.

Onze fractie dient daartoe een motie in.

Voorzitter, dan over de dorpendeals. We zijn blij met de initiatieven in Wapenveld, hopelijk komt dit ook in Heerde van de grond. Wat onze fractie betreft gaan we ervoor, ook voor wat betreft de financiële consequenties voor onze gemeente.

Ons derde woord is Veiligheid.
De spanningen in Oekraïne/Rusland, Israël/Palestijnen, de beelden zijn vaak niet om aan te zien, roepen ook bij onze inwoners onderhuidse gevoelens van onveiligheid op. 
Laten we doen wat in onze macht ligt, we vangen Oekraïense vluchtelingen op en wat ons betreft kunnen we best nog wel meer aan! Ook hier, laten we royaal en gastvrij zijn.

Als het om veiligheid gaat, gaat het ook om een veilige werkomgeving voor onze medewerkers. 
Hoe monitoren we op dit moment gevoelens van onveiligheid, wij pleiten voor zo’n monitor.
Het gaat ook om een veilig klimaat voor onze bestuurders en raadsleden. We zijn benieuwd naar de visie van de andere fracties en het college hierop. Een goede monitor is het begin.

Onze fractie besteedt veel aandacht aan verkeersveiligheid. We zijn blij met het gesprek wat we onlangs hadden met de ambtelijke organisatie over de afhandeling van deverkeersonveilige situaties in de gemeente, waarover we in 2022 een inventarisatie hadden aangeboden. Dank daarvoor, goed werk.

Onze fractie is van de fiets en van de fietsveiligheid. Wij pleiten voor meer actie rond de F 50, de veilige en snelle fietsverbinding tussen Epe en Zwolle, er zou een onderzoek gedaan worden, er is veel provinciaal geld beschikbaar.

Recent lazen we over een mooie initiatief van onder andere Wezeper scholen. 
Een project, waarbij kinderen een pasje kunnen scannen bij scanpalen in de buurt van deschool, daar krijgen ze een leuke beloning voor en daardoor is het lopen en fietsen in Wezepnaar school met 28% gestegen was. Gewoon hartstikke leuk en niet al te duur! Doen dus!

Tot slot twee mooie dingen
we zijn het college dankbaar dat de rotte kies, zoals onze fractie een jaar geleden het pand van Setten van Loenen noemde, getrokken gaat worden. Blij met deze voortvarendheid binnen het afgesproken jaar!
ten tweede, bij de laatste verkiezingen deed een inwoner zijn beklag, dat hij zo moeilijk met zijn scoot-mobiel bij het stembureau kon komen. Ik verwees hem naar de gemeente enonlangs is een ambtenaar met deze burger met scootmobiel en al de stembureaus langs gegaan en was de conclusie dat de zaak goed voor elkaar is. Hoe mooi is dat!

We hopen, dat er in het komende jaar nog vele van zulke mooie voorbeelden zullen volgen! We zullen ze hier graag blijven benoemen. CDA fractie

Onze fractie dient daarvoor een motie in: Motie 2023-17 Actief Grondbeleid 

Voorzitter, dan over de dorpendeals. We zijn blij met de initiatieven in Wapenveld, hopelijk komt dit ook in Heerde van de grond. Wat onze fractie betreft gaan we ervoor, ook voor wat betreft de financiële consequenties voor onze gemeente.

Ons derde woord is Veiligheid.
De spanningen in Oekraïne/Rusland, Israël/Palestijnen, de beelden zijn vaak niet om aan te zien, roepen ook bij onze inwoners onderhuidse gevoelens van onveiligheid op. Laten we doen wat in onze macht ligt, we vangen Oekraïense vluchtelingen op en wat ons betreft kunnen we best nog wel meer aan! Ook hier, laten we royaal en gastvrij zijn.

Als het om veiligheid gaat, gaat het ook om een veilige werkomgeving voor onze medewerkers. Hoe monitoren we op dit moment gevoelens van onveiligheid, wij pleiten voor zo’n monitor. Het gaat ook om een veilig klimaat voor onze bestuurders en raadsleden. We zijn benieuwd naar de visie van de andere fracties en het college hierop. Een goede monitor is het begin.

Onze fractie besteedt veel aandacht aan verkeersveiligheid. We zijn blij met het gesprek wat we onlangs hadden met de ambtelijke organisatie over de afhandeling van deverkeersonveilige situaties in de gemeente, waarover we in 2022 een inventarisatie hadden aangeboden. Dank daarvoor, goed werk.

Onze fractie is van de fiets en van de fietsveiligheid. Wij pleiten voor meer actie rond de F 50, de veilige en snelle fietsverbinding tussen Epe en Zwolle, er zou een onderzoek gedaan worden, er is veel provinciaal geld beschikbaar.

Recent lazen we over een mooie initiatief van onder andere Wezeper scholen. 
Een project, waarbij kinderen een pasje kunnen scannen bij scanpalen in de buurt van deschool, daar krijgen ze een leuke beloning voor en daardoor is het lopen en fietsen in Wezepnaar school met 28% gestegen was. Gewoon hartstikke leuk en niet al te duur! Doen dus!

Tot slot twee mooie dingen`
we zijn het college dankbaar dat de rotte kies, zoals onze fractie een jaar geleden het pand van Setten van Loenen noemde, getrokken gaat worden. Blij met deze voortvarendheid binnen het afgesproken jaar!
ten tweede, bij de laatste verkiezingen deed een inwoner zijn beklag, dat hij zo moeilijk met zijn scoot-mobiel bij het stembureau kon komen. Ik verwees hem naar de gemeente enonlangs is een ambtenaar met deze burger met scootmobiel en al de stembureaus langs gegaan en was de conclusie dat de zaak goed voor elkaar is. Hoe mooi is dat!

We hopen, dat er in het komende jaar nog vele van zulke mooie voorbeelden zullen volgen! We zullen ze hier graag blijven benoemen. 

CDA fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.