13 juli 2020

Behandeling  Voorjaarsnota 2020 & Perspectiefnota 21-24

Maandagavond 13 juli 2020 heeft de raad van de gemeente Heerde de Voorjaarsnota 2020 en perspectiefnota 2021-2024 besproken.

Tijdens de behandeling heeft het CDA Heerde-Wapenveld aandacht gevraagd voor 4 onderwerpen uit het collegeprogramma.
•    de aanpak van 0-100, die de transformatie van het sociale domein ondersteunt.
•    de bouw van een MFA in het centrum van Wapenveld, inclusief de huisvesting van het loket 0-100.
•    de herontwikkeling van het centrum van Heerde waarbij het gebied van de oude gemeentewerf tot en met het pand van Van Setten / Van Loenen herontwikkeld  gaat worden.
•    een integraal huisvestingsplan voor de huidige schoolgebouwen, om deze gebouwen toekomstbestendig te maken.

Woningbouw 5de prioriteit
het CDA wil daar nog een vijfde prioriteit aan toevoegen namelijk woningbouw. Onze fractie wil fors inzetten op woningbouw en met name de bouw van starterswoningen. Op de huidige markt in onze gemeente is er voor jongeren geen betaalbare koop- of huurwoning beschikbaar. Als CDA en hopelijk met ons alle andere partijen zijn wij van mening dat Heerde  moet groeien. Met een forse groei van het aantal inwoners gaan wij niet alleen de vergrijzing tegen, maar komt er ook een impuls in de economie van Heerde, zullen de scholen hun leerlingen aantal behouden of zien stijgen , zal het sport-, spel- en verenigingsleven nog meer gaan floreren en zal er nog meer gebruik gemaakt gaan worden van kunst en cultuur faciliteiten . Alle ingrediënten zijn aanwezig om “ samen met elkaar” er een mooie en leefbare gemeente Heerde van te maken. Het CDA dat mensen op zoek zijn naar een volwaardige woning het liefst met een tuin

Cultuur
Het CDA is van mening dat Cultuur het individu verrijkt en de samenleving verbindt. Het stimuleren van interesse in kunst en cultuur, via de opvoeding of op school, kan dan ook niet vroeg genoeg beginnen. Cultuur heeft niet alleen een waarde op zich, het maakt ook onderdeel uit van onze identiteit en geschiedenis. Het CDA ondersteunt het voornemen van het college om de voorgestelde ombuiging te heroverwegen van harte.

Lelystad
De fractie van het CDA blijft het dossier Lelystad op de voet volgen.
Complimenten voor burgemeester Koops, voor het werk dat ze heeft verzet en de rol die ze hierin heeft gespeeld. Tevens is er ook waardering uitgesproken voor het werk van SATL, zij hebben immers onderbouwd dat de stikstofberekeningen niet kloppen en hebben daarvoor nu de stap naar de rechter in gang gezet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.