06 december 2015

fijne feestdagen

Want een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
en de heerschappij rust op zijn schouders.

Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst. (Jesaja 9:5)

Bestuur, fractie en Wethouder Jan Berkhoff  wensen u een gezegende Kerst en alle goeds voor het nieuwe jaar.
Ook in het nieuwe jaar zullen we onze verantwoordelijkheid nemen en blijven we streven naar een samenleving waarin iedereen telt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.