10 juni 2023

Flexwoningen voor Triada

Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad besloten om het plaatsen van Flexwoningen in Heerde mogelijk te maken! 

Triada is met Harwoonie (die ook flexwoningen bouwt in Olst-Wijhe, zie filmpje) en de gemeente aan het samenwerken om een aantal Flexwoningen een plaats te geven.We zijn zeer tevreden dat daarmee een van onze afspraken uit het coalitieakkoord een stap dichterbij komt. 

Meerdere fracties hebben zorgen geuit omtrent een zorgvuldig participatietraject omdat in het raadsvoorstel staat dat dit voornamelijk bestaat uit informerende momenten. Wethouder Nienhuis antwoorde daarop dat hij een zorgvuldig proces belangrijk en heeft aangegeven dat op verschillende onderdelen andere vormen van participatie mogelijk zijn (verschillende treden van de participatieladder). En heeft tevens toegezegd om het participatieplan richting de gemeenteraad te sturen wanneer deze af is.   

Als CDA zijn we blij met deze ontwikkelingen en de toezeggingen omtrent zorgvuldige participatie.

Het filmpje is een voorbeeld zoals het in Heerde ook zou kunnen. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.