19 april 2022

Formatienieuws (2)

Formateur bekend: Harold Zoet wordt formateur

-- 19 april -- 
Na de raad van 13 april waarin het Rapport van bevindingen ten behoeve van de collegevorming van informateur Fred de Graaf is besproken, zijn GBP, CU-SGP en het CDA voor het eerst gezamenlijk in gesprek gegaan.
Tijdens deze bijeenkomst is gebrainstormd over de mogelijke formateur. Als CDA hebben we Harold Zoet voorgesteld en de andere partijen konden zich hierin vinden. We hebben direct telefonisch contact gelegd en tot onze vreugde heeft Harold ons verzoek met plezier aanvaard. Harold gaat ons in de komende periode als formateur begeleiden.
Tevens zijn er tijdens onze eerste bijeenkomst de nodige proces afspraken gemaakt. Deze week praten we verder onder leiding van Harold Zoet. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.