24 oktober 2022

Intentieovereenkomst Flexwonen getekend

Woensdagochtend 19 oktober tekenden de gemeente Heerde en woonstichting Triada een intentieovereenkomst voor flexwonen. Daarmee spreken zij de intentie uit om samen de mogelijkheden te onderzoeken  om op korte termijn flexwoningen te realiseren binnen de gemeente.

Wethouder Stephan Nienhuis is blij met dit gezamenlijke doel: “Met flexwoningen hopen we een deel van de urgente woningnood in onze gemeente op te lossen. We hebben te maken met krapte op de woonmarkt en met landelijke verplichtingen van huisvesting van statushouders. Dat zorgt ervoor dat verschillende groepen woningenzoekenden in onze gemeente nu erg moeilijk een passende woning kunnen vinden. Triada en de gemeente willen door de bouw van flexwoningen die wachttijden voor een sociale huurwoning korter maken. Er zit wel een heel aantal bouwprojecten in de pen met sociale huurwoningen van Triada. Maar voordat die projecten in de verschillende kernen daadwerkelijk gerealiseerd zijn, willen we een tijdelijk alternatief bieden voor onze ingeschreven woningzoekenden.”

Momenteel brengt de gemeente Heerde samen met Triada kansrijke locaties in beeld voor 20 tot 30 flexwoningen. Dat kan op één locatie, maar verspreid over verschillende locaties is ook een optie. Zodra Triada en de gemeente een locatie kansrijk inschatten, gaan ze de nodige onderzoeken uitvoeren. Daarna zullen ze samen in gesprek gaan met de direct omwonenden.

“Met deze intentieverklaring hebben we de afspraken op papier gezet en onderstrepen we zwart op wit ons gezamenlijke doel. We werken samen keihard aan de realisatie en we hopen dat we volgend jaar de eerste flexwoningen kunnen plaatsen om starters in Heerde te helpen,” besluit directeur van Triada Jolanda van Loon.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.