05 oktober 2022

Investeringskrediet MFA Wapenveld

De Fractie van het CDA is blij dat de raad unaniem ingestemd heeft met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet a 12.046.000 voor de realisatie van een MFA in het centrum van Wapenveld. Een enorm compliment naar allen die hier jaren aan gewerkt hebben!! Hiermee heeft het CDA een flinke stap gezet in het inlossen van een verkiezingsbelofte!

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel ontstond er nog een goede discussie hoe er in de toekomst voorzien gaat worden in koffie/ thee en drank. Om het karakter van een toegankelijke woonkamer van Wapenveld te benadrukken vinden de meeste fractie dat er koffie thee fris en drank geschonken kan worden. Andere fracties vinden het ook interessant dat er een dorpshuisfunctie in komt waar commercieel getapt gaat worden.  

Wethouder Nienhuis gaf aan dat een dorpshuisfunctie zoals in de Heerde bij aanvang geen uitgangspunt is geweest omdat dit commercieel niet rendabel zou zijn en dat deze functie in de huidige Hof van Cramer ook niet aanwezig is. Er is sowieso een koffie en thee uitgifte voorzien voor de de bezoekers die overdag de MFA bezoeken. In de huidige hof van Cramer gebeurt dat zelfs gratis om de drempel zo laag mogelijk te houden. Of er in de nieuwe MFA geserveerd gaat worden of dat men zelf bij een automaat drinken kan pakken wordt nog nader uitgewerkt met onder andere de beheerstichting. Omtrent de sportkantine die vooral in de avond in gebruik zal zijn is er een zelfde constructie voorzien als in de Faberhal: de gebruikmakende sportverenigingen hebben dan zelf een rol in de uitgifte van fris in de kantinebar. 

De CDA fractie is erg tevreden met het voorstel maar heeft wel gevraagd om bij de uitwerkingen in het vervolgtraject nog eens met de lokale horecaondernemers in gesprek te gaan hoe de gastvrije huiskamer beleving nog meer vergroot kan worden en of zij een rol kunnen nemen zodat er meer en permanent geserveerd kan worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.