19 maart 2018

Lijsttrekker Joke Grotenhuis vraagt aandacht voor eenzaamheid

Het CDA hecht grote waarde aan een samenleving waarin iedereen meedoet en het gevoel heeft erbij te horen. Helaas geldt dit niet voor iedereen. Het aantal inwoners dat kampt met eenzaamheid neemt de laatste jaren alleen maar toe. Landelijk voelt 45 procent van de Nederlandse ouderen zich eenzaam. Joke Grotenhuis vindt dat het thema eenzaamheid daarom meer aandacht verdient.

Eenzaamheid is niet altijd op te lossen, maar eenzaamheid is wel te verminderen. Zeker door samen naar oplossingen te zoeken. Het CDA Heerde-Wapenveld wil daarom de inwoners en de ambtenaren van team Sociaal Domein stimuleren om met elkaar het gesprek te voeren over wat eenzaamheid is en wat hier samen aan gedaan kan worden.

CDA Heerde wil een actief beleid tegen eenzaamheid op basis van het Rotterdams model. Hugo de Jonge, huidig minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voormalig wethouder in Rotterdam is deze aanpak in 2014 in Rotterdam gestart en heeft daarmee goede resultaten geboekt.

Dit model houdt in dat iedere inwoner vanaf 70 jaar een brief van de gemeente ontvangt, waarin de vraag wordt voorgelegd of een huisbezoek op prijs wordt gesteld. Tijdens dit huisbezoek vindt een inventarisatie plaats naar bestaande maatschappelijke en sociale contacten, hoe deze kunnen worden versterkt en worden de wensen en behoeften in kaart gebracht. Kortom: samen kijken naar de mogelijkheden om de eenzaamheid te verminderen.

Eenzaamheid tegengaan is een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van het CDA Heerde-Wapenveld. Het CDA zal er bij het volgende college op aandringen dat dit onderwerp meer aandacht krijgt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.