04 juli 2022

Motie CDA overgenomen door de raad: Gemeente spreek solidariteit uit en ga in gesprek

Gemeente Heerde staat achter boeren: ‘Verplichte opkoopregelingen zijn niet de oplossing’

Vanavond diende Joke Grotenhuis namens het CDA en andere fracties tijdens de gemeenteraad een motie in. Ze wil dat het college op korte termijn uitspreekt solidair te zijn met de boeren en het gesprek met ze aangaat. ,,We moeten boeren zelf de vraag voorleggen op welke wijze de gemeente Heerde kan ondersteunen.’’

De motie haalde een meerderheid, al gingen de PvdA en D66-GroenLinks er niet in mee.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.