22 maart 2021

Oproep: Géén denkbeeldige stikstofknikkers van Schiphol naar Lelystad Airport

Oproep: Géén denkbeeldige stikstofknikkers van Schiphol naar Lelystad Airport

Tijdens de Raadsvergadering van 22 maart heeft Erik Mateman samen met Dianneke Landman een motie ingebracht die door de hele raad werd ondersteund. 
In de motie wordt opgeroepen tot:

verzoekt het college van burgemeester en wethouders om:
1. Invulling te geven aan een dergelijk onafhankelijk onderzoek en in beeld te brengen wat de gevolgen zijn voor onze gemeente en inwoners als vliegveld Lelystad voor groot handelsverkeer wordt geopend.
2. De kosten van dit onderzoek inclusief een eventueel juridisch traject in te schatten en de kosten hiervan mee te nemen in de voorjaarsnota.
3. Dit onderzoek (indien mogelijk)en eventueel een juridische procedure zo veel mogelijk in regionaal verband op te pakken.
4. Het onafhankelijk onderzoek/de second opinion over de passende beoordeling als doelstelling mee te geven het onderzoeken van de gevolgen voor onze inwoners voor het woon en leefklimaat geluidsoverlast, stikstof berekeningen, biodiversiteit, natuur, recreatie en “stilte” beleving van de Veluwe , trekvogelroutes , woningbouw en landbouw.

Tijdens zijn betoog vergeleek Erik het overdragen van 'stikstofruimte' van Schiphol aan Lelystad Airport met een situatie waarin een een jongeman knikkers uitleent aan zijn broertje die op het schoolplein alles is verloren en waarbij hij zelf van zijn ouders (de overheid) wordt aangevuld mochten alle knikkers verspeeld zijn. Tijdens zijn betoog gaf Erik aan dat de juridische houdbaarheid van deze (dubieuze) stikstofoverdracht grondig getoetst dient te worden.  

Het college heeft tot onze tevredenheid de motie omarmd. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.