01 juni 2022

Portefeuilleverdeling college bekend

Afgelopen woensdag tijdens het constituerend beraad is de definitieve portefeuilleverdeling in het college vastgesteld. 
Namens het CDA zal Stephan Nienhuis als 1ste locoburgemeester de volgende portefeuilles vertegenwoordigen in het college:  

 • Dorpswethouder Wapenveld
 • Ruimtelijke ontwikkeling (incl. omgevingswet)
 • Vergunningverlening
 • Gebiedsontwikkeling (o.a. Hoenwaard)
 • Wonen/volkshuisvesting
 • Verkeer en Vervoer
 • Recreatie & toerisme
 • Sport
 • Accommodaties (incl. mfa’s en excl. onderwijs)
 • Beheer openbare ruimte (incl. bosbeheer)
 • Milieu (excl. Handhaving)
 • Afval

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.