23 februari 2021

Ruud de Gooijer nieuw Raadslid

Door de benoeming van Stephan Nienhuis als wethouder kwam er een raadszetel vrij binnen de CDA fractie. Hierbij hebben wij, zoals procedureel is voorgeschreven, de kandidatenlijst van de gemeenteraadsverkiezing in 2018 gehanteerd.

Het bestuur en de fractie zijn blij dat we Ruud de Gooijer bereid hebben gevonden om de vrijgekomen zetel in te vullen.

Ruud is 33 jaar en een bekende verschijning in het verenigings- en maatschappelijk leven van onze gemeente. Zo is hij onder meer actief en bestuurlijk betrokken bij voetbalvereniging S.E.H., de Jan Nienhuisvereniging en waterpolovereniging Octopus. Tevens is Ruud sinds juli 2014 op de achtergrond betrokken bij het CDA.

In de eerstvolgende raadsvergadering (22 maart) zal Ruud worden geïnstalleerd als CDA raadslid. Als raadslid zal Ruud in de commissie ruimte plaatsnemen.

Namens het bestuur en fractie wensen wij Ruud heel veel succes en voldoening bij zijn werkzaamheden als raadslid!

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.