14 februari 2024

Vrije zondag

In de raadscommissie van afgelopen maandag hadden we op verzoek van de oppositiefracties een boeiend gesprek omtrent koopzondagen in Heerde.
De wens van de PvdA, VDD en D66-GL is dat de supermarkten in Heerde open kunnen op zondag. Als CDA hebben tijdens de verkiezingscampange ons standpunt meerdere keren duidelijk kenbaar gemaakt. 
Gezien de verkiezingsuitslag van 2022 lijkt onze visie in de samenleving nog altijd breed gedragen. In ons verkiezingsprogramma uit 2022 is ons standpunt als volgt geformuleerd:

Wij gunnen inwoners en lokale ondernemers een vrije zondag om te onthaasten. Dit past bij onze Cittaslow filosofie.
Verruiming van de winkeltijdenwet is vaak in het nadeel van kleinschalige ondernemingen met weinig personeel.

Na de verkiezingen hebben we in het coalitieakkoord 2022 het volgende met GBP en CU-SGP opgenomen. 

Vrije zondag
Er is één dag in de week waarop we even tot stilstand kunnen komen. Een dag die helpt balans te krijgen in een vol leven. Dat is de zondag.
Die dag gebruiken we om te onthaasten en op adem te komen. Dit rustmoment willen we blijven bieden.

Als CDA zien wij geen aanleiding om de eerder geformuleerde standpuntent te herzien.

Wij zijn voor een divers, gezond en sterk ondernemersaanbod. Verschraling van het aanbod doordat supermarkten onze lokale kleine detailisten zoals bakkers, slagers, de groenteboer, de bloemist, de slijterij etc. de dorpen uit concurreren willen we waar mogelijk voorkomen. 
De huidige ontwikkelingen qua arbeidskrapte zijn voor onze kleine ondernemers al een uitdaging om de deuren open te houden. Een opening op zondag vraagt extra personeelinzet. Terwijl wij juist willen inzetten op de kwaliteit van leven en daar hoort onthaasten en ontspanning ook bij. 

Wij gunnen onze lokale ondernemers en alle medewerkers een vrije dag om op adem te komen. 
Wij gunnen de gezinnen in onze gemeente de vrijheid om tijd met elkaar door te brengen. 
Wij streven naar rust in de gemeente, denk daarbij bijvoorbeeld aan de verkeersdruk, de overlast door laden en lossen van leveranciers etc.

 
 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.