20 maart 2018

Wethouder Berkhoff: “Collegevorming verdient meer aandacht”

De campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 draaien op volle toeren. De politieke partijen strooien met standpunten over onderwerpen die veelal ingegeven zijn door de waan van de dag of door wat de afgelopen weken op de politieke agenda gestaan heeft. Het regent toezeggingen en beloftes om een zeteltje te winnen. Het lange termijn perspectief is dan even uit beeld.

Het valt beoogd wethouder Jan Berkhoff (CDA) op dat de aandacht van de politieke partijen in Heerde nauwelijks uitgaat naar de vorming van een stabiel college na de gemeenteraadsverkiezingen. De meeste partijen laten volstrekt in het midden wie hun beoogd wethouder is, dan wel of ze überhaupt in staat zijn een gekwalificeerde kandidaat (m/v) voor te dragen. Berkhoff: “Het wethouderschap is allang geen erebaantje meer, maar een serieus vak geworden. Het vraag om vaardigheden en competenties om het samenspel met ambtenaren en samenleving succesvol te maken. De samenleving wordt complexer en de opgaven voor de gemeenten steeds uitdagender. En, een college van burgemeester en wethouders kenmerkt zich door collegiaal bestuur. Samen ben je het uitvoerend orgaan van de gemeenteraad. Een collegelid moet primair in de ‘wij-vorm’ denken. In een college is geen ruimte voor solisten”.

Bestuurlijke onrust
Berkhoff vergelijkt de situatie met vier jaar geleden toen op het allerlaatste moment de namen van de wethouders bekend werden. In de lopende bestuursperiode leverden drie van de vier collegeleden in Heerde hun positie in. Berkhoff is van mening dat een deel van die bestuurlijke onrust in Heerde voorkomen had kunnen worden door betere afspraken vooraf. Het is de kunst om aan de voorkant in een collegeprogramma duidelijkheid te scheppen over de heikele dossiers, de ambities en de bijbehorende financiën. Daarmee voorkom je dat deze onderweg als struikelblok opdoemen. Als voorbeeld noemt hij de totstandkoming van het rivierfront in Veessen en de discussies over de bevaarbaarheid van het Apeldoorns Kanaal

Artikel in de Stentor

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.