13 maart 2022

Woningbouw wens gemeente Heerde

Veel politieke partijen willen dat er meer woningen gebouwd gaan worden..  De grote vraag is welke soort woningen moeten er volgens jou komen?
Iedereen heeft het over 'betaalbaar', maar wat is precies?

De lokale CDA fractie heeft daarom een zeer beknopt vragenformulier opgesteld. Daar is al goed gebruik van gemaakt. Inmiddels hebben we 165 reacties binnen en naar mate we meer reacties ontvangen zal dat beeld meer volledig worden. 


We wilden geen ellenlang en zeer gedetaileerd formulier opstellen. We hebben 8 meerkeuzevragen opgsteld waarvan wij menen dat het een goede eerste indruk geeft en wellicht reden is voor een verdiepende ronde. Daarom zullen we de resultaten ook met de nodige voorzichtigheid duiden.

Het geeft ons in ieder geval een beeld of de woningzoeker in Heerde een binding heeft met Heerde en waar er vooral naar gezocht wordt door de mensen die dit formulier invulden: (sociale)huurwoningen of koopwoningen.  
Wat de leeftijdscategorie van die woningzoekers is en hoe urgent de woonbehoefte is.
Wat mag het voor die betreffende (koop)woningzoeker mag kosten en daarbij ook de vraag: hoeveel slaapkamers zoek je. Zo hebben we ook algemene indruk wat de wens voor dat bedrag is (los van de vraag of dat reëel is).

Kortom nuttige informatie die we in de komende periode zeker gaan gebruiken bij de beoordeling van nieuw beleid. 

Alvast onze dank voor jullie medewerking!! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.