26 oktober 2023

woningnood te lijf met Flexwoningen

Woningnood! 

het zal niemand verbazen dat we in onze gemeente ook een tekort hebben aan woningen.
In het college is onze CDA wethouder Stephan Nienhuis is verantwoordelijk voor woningbouw en volkshuisvesting. De afgelopen periode is er naast locaties voor permanente woningbouw hard gewerkt aan locaties voor tijdelijke woningen. Afgelopen weken zijn we geinformeerd over de plannen voor 24 tijdelijke woningen voor Triada aan de Haneweg. Dit vinden wij een logische locatie omdat deze locatie al langer op de kaart staat voor toekomstige woningbouw. Deze flexwoningen zijn bedoeld voor huurder van Triada en zijn geschikt voor (her)starters op de woningmarkt met een binding aan de gemeente Heerde. Wij steunen deze plannen om langdurige woningzoekenden uit onze gemeente een zelfstandige woning te kunnen bieden. 
En voor specifieke doelgroepen: voor iedereen die nog niet zo lang staat ingeschreven maar wel dringend een woning nodig heeft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.