Stephan Nienhuis

Wethouder

Wethouder sinds februari 2021
daarvoor: raadslid vanaf maart 2014 tot februari 2021

Update juni 2022:
Stephan Nienhuis zal als wethouder en 1ste locoburgemeester de volgende portefeuilles vertegenwoordigen in het college van Heerde:  

 • Dorpswethouder Wapenveld
 • Ruimtelijke ontwikkeling (incl. omgevingswet)
 • Vergunningverlening
 • Gebiedsontwikkeling (o.a. Hoenwaard)
 • Wonen/volkshuisvesting
 • Verkeer en Vervoer
 • Recreatie & toerisme
 • Sport
 • Accommodaties (incl. mfa’s en excl. onderwijs)
 • Beheer openbare ruimte (incl. bosbeheer)
 • Milieu (excl. Handhaving)
 • Afval

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.