Lelystad Airport

Vliegveld Lelystad: geen laagvliegroutes

De ontwikkeling van Luchthaven Lelystad heeft voor- en nadelen voor de regio. Voordeel is de toenemende bedrijvigheid in de regio. Voor gemeente Heerde verwachten we echter dat dit voordeel minimaal zal zijn, terwijl de nadelen aanzienlijk zijn. Al onze inwoners en recreanten zullen de nadelige effecten gaan ondervinden wat betreft toenemende geluidsoverlast.

Het CDA Heerde-Wapenveld vindt dat Raad en College alles moet doen wat in haar macht ligt om deze verslechtering van het leefklimaat te voorkomen. Het CDA roept op om samen te werken met bestaande en nieuwe burgerinitiatieven die hieraan bijdragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.