Verslavingsproblematiek

05 Drugs- en overmatig alcoholgebruik zijn een sluipende ramp in onze gemeente. Zet in op meer preventie, vooral bij jongeren!

Verslavingsproblematiek is een blijvend punt van zorg. Het CDA wil graag dat er meer aandacht komt voor preventie op de scholen. Het bespreekbaar maken van dergelijke problemen is een voortdurend aandachtspunt. Aangezien het aantal soorten middelen toeneemt en elk middel zijn eigen problematiek kent, pleiten we voor extra capaciteit binnen team STIP voor deze specifieke problematiek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.