Wonen

Wij zijn een aantrekkelijke gemeente om te wonen en de verkoop van bestaande en nieuwe woningen neemt weer toe. Het CDA streeft naar prettig en betaalbaar wonen voor jong en oud in een leefomgeving die schoon en veilig is. Om krimp tegen te gaan, is dit het moment om een actief vestigingsbeleid te voeren door jongeren en ouderen naar onze gemeente te halen.

Daarom is het belangrijk dat er voldoende aanbod van nieuwbouwwoningen gecreëerd wordt.
Het CDA wil dit realiseren door de komende vier jaar in te zetten op:
• Bestaande locaties voor woningbouw versneld in ontwikkeling brengen met ruimte voor particulier opdrachtgeverschap.
• Inwoners en ontwikkelaars uitdagen generatiebestendige woningen te ontwikkelen en te bouwen.
• Nieuwbouw ontwikkelen voor onder meer de huursector en starters.
• Naast inbreiding in Heerde en Wapenveld ook inzetten op uitbreidingslocaties om de groei mogelijk te maken.
• Duurzaam bouwen en aardgasloze nieuwbouw verder profileren en stimuleren.
• Opstellen van een integrale woon- en zorgvisie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.