Herma van Dijkhuizen

Nummer 3, Ochten

Herma van Dijkhuizen is wethouder Zorg & Welzijn, Sport en bewegen, speelruimtebeleid, Recreatie & Toerisme, Werk & Inkomen in de gemeente Neder-Betuwe. 

Voor de volgende zaken binnen onze gemeente wil ik mij in het bijzonder in gaan zetten:

 • Verbinden van de verschillende onderwerpen rond zorg en welzijn die raakvlakken met elkaar hebben, zoals bijvoorbeeld: zelfstandig wonen, ouder worden, dementie, eenzaamheid, mantelzorg
 • Verenigingen/Inwoners in hun kracht zetten met steun vanuit de lokale overheid
 • Grotere percelen voor speelruimte bij ruimtelijke ontwikkelingen
 • Verder ontwikkelen van recreatie en toerisme:
  • fiets/wandelverbinding dijk Echteld- Tiel
  •  Klompenpad door elke kern,
  • recreatieontwikkeling gebied bij Veerhaven Ochten
  • fietsroute langs de Boven-Linge
  • ruimte voor agrotoerisme

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.