09 maart 2017

Het CDA; voor een Achterhoek dat we door willen geven

Het belang van een regio als de Achterhoek is voor het huidige ‘Randstadkabinet’ vaak een ondergeschoven kindje, de huidige coalitie heeft de regio nooit echt serieus genomen. Ja, nu even omdat de peilingen dat dicteren, maar na de verkiezingen is dit snel weer vergeten. Dit geldt niet voor het CDA en dat zie je al bij de kandidaat Tweede Kamerleden. CDA-kandidaten zijn afkomstig uit het hele land, ook uit de Gelderse en Twentse grensregio’s. Ieder met een eigen achtergrond, als ouder, verpleegkundige, boer, leraar of ondernemer.

Betrouwbare partij met grote achterban in regio

Het CDA is een betrouwbare partij die onze grensregio’s wel serieus neemt, omdat Nederland meer is dan de Randstad. Voor het CDA is de grensregio niet het einde van Nederland, maar het begin van de rest van Europa. Een goed voorbeeld is de grensregiotoets die door het CDA is ontwikkeld en voorschrijft dat nieuwe wetgeving getoetst moet worden aan de effecten voor de grensregio. Iedereen herinnert zich hoe de accijnsverhogingen voor brandstoffen destijds desastreus uitpakten voor onze grensregio. Ook heeft het CDA oog voor het gegeven dat in onze regio meer en meer mensen over de grens een baan vinden en dan worden dan geconfronteerd met grote verschillen in wet- en regelgeving. Harmonisatie hiervan is essentieel en het CDA zet zich hiervoor in, niet alleen landelijk, ook actief in Euregio verband.

Economische impulsen en bereikbaarheid

Zeker in krimpgebieden als de Achterhoek is het belangrijk om de economie te blijven stimuleren zodat onze jeugd niet gedwongen wordt de regio te verlaten. Essentieel daarbij is een goede bereikbaarheid, niet alleen fysiek (wegen, spoor) maar zeker ook digitaal. Met name hier zet het CDA zich in voor onze regio. De verbinding met Twente is met de aanleg van de nieuwe N18 al een stuk verbeterd, maar ook de tweede fase waarin de verbinding met de bestaande A18 wordt opgewaardeerd is daarbij van belang. Daarnaast dient de oost west verbinding, de aansluiting van de Achterhoek met de A1 en in oostelijke richting met het Duitse (snel)wegennet, in de komende tijd de nodige aandacht te krijgen. En tenslotte moeten we zorgen voor een betere spoorverbinding vanuit Winterswijk naar Zutphen en Arnhem. Dit houdt de Achterhoek bereikbaar en maakt haar aantrekkelijk voor bedrijven. De goed opgeleide en uiterst gemotiveerde Achterhoekse beroepsbevolking is een sterke troef die volop moet worden uitgespeeld. In de toekomst vestigen bedrijven zich op plekken met voldoende gemotiveerde en goed opgeleide arbeidskrachten.  Het is het CDA dat zich hard maakt om onze regio zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor maakindustrie en andere bedrijvigheid.

Betaalbaar en toegankelijk onderwijs

Goed en betaalbaar onderwijs is essentieel voor de toekomst van een land. Het leenstelsel moet daarom worden teruggedraaid zodat iedereen – arm en rijk – een studie kan betalen. Door herintroductie van de basisbeurs blijft goed onderwijs bereikbaar voor iedereen.

Plannen voor Nederland en de regio

Ook andere plannen die het CDA heeft, pakken goed uit voor de Achterhoek:

  • betere zorg voor ouderen en zieken tegen een lager eigen risico, voor het CDA een zaak van beschaving;

  • een maatschappelijke dienstplicht zodat jongeren al vroeg beter worden betrokken bij onze samenleving;

  • meer geld voor veiligheid, politie, justitie en defensie om ons beter te wapenen voor interne en externe veiligheid;

  • respect voor onze waarden en normen, ook voor nieuwkomers in ons land;

  • meer zekerheid in een vaste baan, ook voor lage en middeninkomens.

Fatsoen terug

We horen veel geschreeuw op grachtengordel links en extreem rechts, maar het fatsoen moet weer terug in de samenleving en de politiek. Het CDA als gezins- en familiepartij biedt momenteel als enige een fatsoenlijk en redelijk alternatief. Voor een land en een Achterhoek dat we willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.