12 mei 2017

De vereniging ondersteund

Verenigingen en burgerinitiatieven verdienen steun én vertrouwen

 

In de raad van 3 mei werd o.a. de kadernota behandeld. De kadernota is als voorloper van de begroting voor het komende jaar te beschouwen. Hierin wordt op hoofdlijnen aangegeven wat we in 2018 e.v. willen gaan doen. Conclusie: Oost Gelre staat er goed voor!

 

Gedegen financieel beleid

CDA-wethouder Marieke Frank heeft de afgelopen jaren een gedegen financieel beleid gevoerd. Financieel staat Oost Gelre er goed voor. Dat wordt o.a. bevestigd door alle fracties in de raad en door de provincie Gelderland.

Maar geld en cijfers zijn voor het CDA niet het belangrijkste. Het gaat in de eerste plaats om mensen, onze burgers en bedrijven.

 

Gedegen sociaal beleid

Ook op sociaal vlak staat Oost Gelre er goed voor. CDA-wethouder Jos Hoenderboom is zeer succesvol met zijn zorg-, sport- en kernenbeleid. Hij oogst daarmee raadsbreed, maar ook regionaal veel waardering. Punt van aandacht is wat het CDA betreft de vitaliteit/robuustheid van onze verenigingen. Steeds meer maatschappelijk taken komen op het bordje van de verenigingen terecht. Dat is ook goed, omdat zij vaak het best weten hoe van onderop zaken aangepakt en opgelost moeten worden.  Maar ons bereiken geluiden dat sommige verenigingen te zwaar belast worden of dat dreigen te worden en moeite hebben om hun taken uit te voeren. Als verenigingen gaan ‘omvallen’ kunnen ze hun maatschappelijke taken niet meer uitvoeren en dan hebben we als gemeenschap een groot probleem. Dat moeten we zien te voorkomen.

 

Motie

Het CDA heeft daarom een motie ingediend die het college de opdracht geeft om te onderzoeken welke steun en/of ondersteuning onze verenigingen nodig hebben van de gemeente. Dus niet dat de gemeente het werk van de verenigingen overneemt, maar de verenigingen faciliteert. M.u.v. de fractie van OOG, stemden alle fracties in met onze motie.

 

VVD is de weg kwijt

Was inbreng van de VVD tijdens de vorige raad i.z. integriteit al onnavolgbaar, ook deze raad was de VVD al weer de weg kwijt.  Om te beginnen: ons is niet duidelijk wie nu écht de fractievoorzitter is. Is dat nu B. Porskamp of K. Porskamp?

De VVD is een partij die initiatief hoog in het vaandel heeft staan. Het is daarom des de vreemder dat K. Porskamp kennelijk geen vertrouwen heeft in het burgerinitiatief Sportboulevard Lichtenvoorde. Hij eist per direct dat een onderzoek, dat nota bene door de initiatiefnemers is uitgevoerd, aan de raad wordt voorgelegd. Maar waarom K. Porskamp het per se nu wil hebben, kon hij ons niet duidelijk maken.

Als CDA geven wij vertrouwen en ruimte aan verenigingen en burgerinitiatieven. We hechten waarde aan het recht van initiatief dat ze hebben opgepakt en daarbij hoort ook het geduld en respect om de eindpresentatie van dit rapport in de komende weken af te wachten. We kijken er naar uit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.