24 mei 2018

ALV 24 mei

Het CDA Oost Gelre nodigt  u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 24 mei a.s. De bijeenkomst zal gehouden worden bij zaal Scheurlink, Boerijendijk 2 Groenlo. We starten om 20.00 uur. Vanaf 19:30 uur is de zaal open, de koffie staat klaar! Wij hopen u allen te mogen verwelkomen.

 

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda

 2. Verslag ALV 14 december 2017

 3. Binnengekomen stukken / mededelingen vz

 4. Jaarverslag van de secretaris / penningmeester

 5. Verslag kascontrolecommissie door Nico Winkel en Marieke Frank

 6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie; aftredend Nico Winkel

 7. Bestuursverkiezingen; Aftredend en niet herkiesbaar; Tom Kuster, secretaris, Lichtenvoorde en Anton Spieker, penningmeester, Mariënvelde. Aftredend en herkiesbaar; Gerard Boink, Ben Bomers en Ellen Garstenveld-Ribbers

 8. Afscheid oud fractieleden en commissielid

 9. Evaluatie Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

 10. Nieuws fractie/wethouders

 11. Rondvraag

 12. Sluiting


 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.