06 november 2018

ALV 29 november

Onderwerp: Algemene Leden Vergadering  CDA Oost Gelre

 

Beste CDA leden,

 

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van het 

CDA Oost Gelre

 

op  donderdag 29 november 2018

zaal  Hogenkamp, Aaltenseweg 33, 7131 NA Lichtenvoorde

Telefoon: 0544-371390

Aanvang 20.00 uur

 

 

Agenda:

 

 1. Opening en vaststellen agenda

 2. Verslag ALV 24-5-2018

 3. Binnengekomen stukken

 4. Mededelingen bestuur

 5. Verkiezingen Provinciale Staten 2019

 6. Verkiezingen Waterschap 2019

 7. Verkiezingen Europees Parlement 2019

   

  PAUZE

 8. Permanente Campagne

 9. Nieuws fractie/wethouders

 10. Rondvraag

 11. Sluiting

   

   

  Namens het CDA Oost Gelre,  

   

  Yvonne Winkel 06-22426209

  Secretaris

   

  Nb: Wij laten weten indien u zelf niet mobiel bent om te komen en toch graag aanwezig wil zijn, dit kenbaar aan de secretaris te maken.

  Zodat wij de mogelijkheid hebben om dit samen met u te regelen.

  NB: wijzigingen voorbehouden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.