18 augustus 2023

Bouwen in Lichtenvoorde

Een groot deel van Lichtenvoorde is alweer in de ban van het jaarlijkse bloemencorso. Het corso dat jong en oud jaarlijks verbindt. Als CDA fractie willen wij blijven bouwen voor starters, senioren en doorstromers en zowel koop als (sociale) huur zodat er ook in de toekomst een plek blijft om te wonen voor alle wagenbouwers en kontenkniepers in Lichtenvoorde.

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd de woonvisie 2023-2027 behandeld en unaniem vastgesteld. De opgave voor Oost Gelre houdt in dat we minimaal 895 woningen moeten bouwen tot 2027. De ambitie van Oost Gelre is groter want we willen maar liefst 1265 woningen realiseren. Sla de Elna of Groenlo gids open, wekelijks worden er nu nieuwbouwplannen aangekondigd. Voor eind van dit jaar liggen er bestemmingsplannen ter inzage voor alleen al meer dan 200 nieuwe woningen in Oost Gelre.

Lichtenvoorde is met zijn ruim 13.000 inwoners de op twee na (Doetinchem en Winterwijk) grootste woonkern in de Achterhoek. En Lichtenvoorde staat er goed op met een levendig centrum, met heel veel bedrijven en meer dan 100 ha.bedrijventerrein. Dat gecombineerd met een heel sterk verenigingsleven en saamhorigheidsgevoel, maakt dat Lichtenvoorde ook een geweldige plek is waar onze inwoners, maar ook heel veel mensen van buiten, heel graag willen wonen. 

De vraag naar nieuwe woningen en appartementen in Lichtenvoorde, voor jong en oud, voor starters en doorstromers is erg groot en veel groter dan het aantal woningen dat nu beschikbaar is. 

Daarom staat ons maar één ding te doen, en dat is zorgen dat die woningen er voor al onze (toekomstige) inwoners er komen. Dat is dé maatschappelijke opgave voor de komende jaren. 

Daarvoor hebben wij de afgelopen jaren de handen uit de mouwen gestoken. En de resultaten worden nu ook zichtbaar. Zie bijvoorbeeld de onlangs opgeleverde woningen aan de Dijkstraat en de Van Ostadestraat (voormalige Hamelandschool) en de woningen die binnenkort worden opgeleverd in het voormalige pand van Pothof Eierhandel aan de Varsseveldseweg. 

Daarnaast zitten er heel veel woningen in de pijplijn, waarvoor de (bouw)planprocedures al gestart zijn of binnenkort zullen starten; de projecten Flierbos, Richterspoort en de vrijkomende schoollocaties Regenboogschool, Pastoor van Ars en Jozefschool. 

Samen met het project Nieuwmarkt fase 2, alleen al goed voor meer dan 200 woningen erbij. Maar dat aantal zal voor de komende jaren niet genoeg zijn. 

Voor de wat langere termijn (3-5 jaar) zullen nieuwe woonlocaties nodig zijn; een nieuw woongebied aan de rand van Lichtenvoorde, maar ook een nieuw woongebied binnen de bestaande komgrens, waarbij wij nadrukkelijk ook kijken naar het gebied rondom Vitelco.
Eén ding is zeker, voor de totale behoefte aan woningen en appartementen zullen we, naast de reguliere nieuwbouw, ook moeten kijken naar bestaand vastgoed en bestaande gebouwen in Lichtenvoorde. We zullen als CDA fractie de komende tijd de mouwen flink opstropen om de nieuwe bouwstroom in Lichtenvoorde op gang te brengen en ook op gang te houden, ook omdat we in een lastige tijd zitten met stijgende hypotheekrentes, opgelopen bouwkosten en inflatie. 

Om de woningen betaalbaar te houden vraagt dat ten eerste om een hele sterke samenwerking met onze woningbouwcorporatie Pro Wonen en met onze bouwers en projectontwikkelaars. Ten tweede zullen wij binnen die samenwerking ook goed kijken welke middelen wij kunnen inzetten om die betaalbare woningen tóch van de grond te krijgen, ondanks genoemde moeilijke marktomstandigheden. 

Er gebeurt momenteel veel, maar wij zijn er nog lang niet. wij kunnen dan ook geen garanties geven, maar u kunt er wél op rekenen dat wij als CDA fractie er alles aan zullen doen en alle beschikbare middelen zullen inzetten om de woningbouw écht van de grond te krijgen. Lichtenvoorde verdient het!

De komende maanden zal er veel nieuws over woningbouw in Lichtenvoorde naar buiten komen. Heeft u vragen hierover of heeft u zelf ideeën over bouwinitiatieven, u kunt daarvoor altijd bij ons terecht. In de laatste column in dit drieluik, met betrekking tot de visie van het CDA over de woonvisie, meer over de kern Groenlo.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.