22 november 2022

CDA stelt gemeenschap voorop

Afgelopen week was de begrotingsbespreking. Dit is niet slechts een vergadering waar de financiën van de gemeente besproken worden, maar ook een vergadering waar algemene beschouwingen worden gegeven. Waar willen de verschillende partijen heen met Oost Gelre? Voor het CDA staat verbinden voorop. De verbinding blijven zoeken met burgers, organisaties en andere partijen waarbij het  algemeen belang en dus de gemeenschap voorop staat.

Bij de begrotingsbespreking is vanzelfsprekend een grote rol weggelegd voor de wethouder financiën. Sinds deze zomer is dat een CDA-er: Arjen Schutten. Ook hij riep op tot verbinden: “Het voelen van verbinding met elkaar is erg belangrijk. Verbinding die ervoor zorgt dat wij elkaar niet alleen horen praten, maar wij ook luisteren naar wat wordt gezegd… en gezwegen, en dat wij elkaar juist beter willen leren kennen en begrijpen. Een proces van samenwerken met wederzijds begrip en respect, en waarbij ik als verbinder graag mijn kennis en ervaring deel en toepas. Dat streef ik na in mijn periode als wethouder.” Concreet betekent dit o.a. dat het college komt met een pakket voor ondersteuning in de energielasten. De energietoeslag voor maatschappelijke organisaties en een fonds voor verduurzaming is een teken dat we het graag samen willen doen.

Tijdens de algemene beschouwingen hebben we verschillende moties ingediend en ook fractievoorzitter Walter Leemreize riep op tot verbinding: “In deze helaas sterk polariserende maatschappij, willen we juist de verbinding blijven zoeken met burgers, instanties en bedrijven. Wij willen met hen in gesprek blijven, standpunten uitwisselen en met respect uitleggen en motiveren waarom wij bepaalde keuzes maken. En dat is heden ten dage lang niet altijd makkelijk. Maar wij gaan nooit aan de kant voor intimidatie en moraal verwerpelijke uitingen in en op (sociale)media waar vooral het individuele/persoonlijke belang hoogtij viert. Bij ons staat het algemeen belang altijd voorop!”

Onze moties zijn aangenomen en daar zijn we blij om. Dat betekent onder andere dat er een gebiedsplan komt voor de omgeving van De Driehoek in Lichtenvoorde. In dit plan moet er gekeken worden naar een transformatie van het gebied met meer woningen. Met dit plan in de hand kunnen marktpartijen en particulieren aan de gang om de plannen in te vullen. Zo’n masterplan voor woningbouw heeft voor de kleine kernen goed gewerkt, we hopen dit door te kunnen zetten naar dit gebied in het centrum in Lichtenvoorde.

Tot slot is onze motie getiteld drugs = d’r uut! aangenomen. Hiermee roepen we op om naast preventieve drugs bestrijding ook in te zetten op middelen als handhaving. Wij denken aan een horeca en/of verenigings verbod als je wordt betrapt op drugsgebruik in deze locaties.

Kortom voor het CDA waren dit goede algemene beschouwingen waar realistisch beleid waarin ondernemers en inwoners centraal staan meer handen en voeten heeft gekregen. Daarmee zetten we verder in op een betrouwbare en transparante overheid waarin mensen weten wat ze aan de gemeente hebben. Juist in deze tijd.

Wij blijven ons inzetten voor onze prachtige gemeente en je kan ons altijd (persoonlijk) benaderen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.