01 mei 2018

Coalitieprogramma CDA/VVD 2018-2022

Namens CDA en VVD presenteren Niek Bragt en Kees Porskamp vandaag het nieuwe coalitieprogramma getiteld 'Volle kracht vooruit!'. De formatiegesprekken zijn voortvarend geweest, zo meldt het tweetal.

Veel overlap
"Het waren lange avonden, maar het is prima gelukt. We hebben veel overlap in onze ideeën en er is sprake van een groot wederzijds vertrouwen", legt Bragt uit. "We noemen dit bewust een programma in plaats van een akkoord; we willen proactief te werk gaan. Dat is effectiever als we dat doen middels een programma. Onze gemeente staat er goed voor en onze burgers hebben een groot zelforganiserend vermogen. Er is ruimte voor initiatieven."

Bereikbaarheid en energietransitie
Het programma behelst een aantal belangrijke thema's, zoals duurzaamheid, mobiliteit, economie, vitale kernen, zorg, onderwijs en participatie. Voor enkele projecten wordt een programmamanager aangesteld: dat geldt voor de Leefbaarheidsvisie voor de kleine kernen en voor Geef Lichtenvoorde Kleur. Ook is er aandacht voor de bereikbaarheid van Oost Gelre. Porskamp daarover: "Dan hebben we het niet alleen over de N18 en de A18 maar ook over verbindingen richting Duitsland, de grootste handelspartner van Nederland." De coalitie streeft daarnaast naar meer regionale samenwerking. "We willen een zelfstandige gemeente blijven maar zoeken bewust de samenwerking. Nu zijn Doetinchem en Winterswijk daarin nog leidend, maar we zien ook een belangrijke rol voor ons weggelegd", zegt Bragt. Verder is er veel aandacht voor de energietransitie. "We moeten grote slagen maken om in 2030 energieneutraal te zijn. We kiezen daarom voor een mix van raffinage, zonne- en windenergie. Er is absoluut ruimte voor particuliere initiatieven."

De wethouders
Vier wethouders zullen het programma gaan uitvoeren. Voor het CDA zijn dat Marieke Frank, die omgeving, economie en toerisme in haar portefeuille krijgt én het project Geef Lichtenvoorde Kleur, en Jos Hoenderboom, die verantwoordelijk wordt voor het sociaal domein en het project Leefbaarheidsvisie kleine kernen. Voor de VVD zullen nieuwkomer Bart Porskamp (volkshuisvesting, sport, duurzaamheid en milieu, energietransitie en ruimtelijk beheer en het programma Stad Groenlo) en oudgediende Karel Bonsen (financiën, p&o, verkeer en mobiliteit, onderwijs en regionale samenwerking en het project bereikbaarheid/A18) als wethouder worden geïnstalleerd. "Vier wethouders (allemaal 0,9 fte) is voldoende voor een gemeente als Oost Gelre", zegt Bragt. "Met deze vier wethouders hebben we een mooie teamsamenstelling en een goede mix van drie ervaren kandidaten en een jong talent dat een bewezen goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. Oost Gelre kan met volle kracht vooruit."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.