08 februari 2018

Damiaan Weidekamp, lijst 1, nr 11

Type mens: toegankelijk, sociaal, enthousiast

Ervaring: financial met brede interesse

Lijfspreuk: Samen komen we verder!

Lijst 1, nr. 11

 

Beste inwoners,

 

Op 21 maart 2018 zullen er in de gemeente Oost Gelre gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Ik heb besloten mij verkiesbaar te stellen voor het CDA Oost Gelre.

 

Ik ben 35 jaar, samenwonend, heb 1 dochter en 1 zoon en woonachtig in het centrum van Lichtenvoorde. In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam als financial controller bij een machinefabriek in Gronau. Vanuit deze rol ben ik verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen binnen de onderneming alsmede het meedenken in het verder professionaliseren van het bedrijf.

 

In ben opgegroeid in Lievelde en ruim elf jaar penningmeester geweest van c.v. De Jonge Nölepeters. In de jaren dat ik in Lievelde woonde heb ik gezien hoeveel vrijwilligerswerk er verricht wordt. Een zeer belangrijke en niet vanzelfsprekende pijler in onze samenleving. Tevens heb ik geleerd dat participatie belangrijk is, iedereen moet de mogelijkheid hebben mee te doen in de samenleving.

 

Mijn speerpunten voor Oost Gelre zijn:

1. Leefbaarheid kleine kernen

Eén van de pijlers voor de leefbaarheid van de kleine kernen is eigen onderwijs. Ik wil me er voor inzetten dat kleine kernen hun eigen basisschool in stand kunnen houden en dat de kwaliteit van onderwijs gewaarborgd blijft ondermeer door betere samenwerking.

 

2. Participatie, vrijwilligers en vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is een belangrijke pijler voor de leefbaarheid in onze gemeente. De gemeente dient vanuit een duidelijke werkwijze dienstbaar te zijn aan initiatieven vanuit de maatschappij. Dit vraagt een open en transparante houding van de gemeente met als credo: JA mits, in plaats van NEE tenzij!

 

3. Financieel beleid

Ik wil me er voor inzetten dat er duurzaam omgegaan wordt met de financiële middelen van onze gemeente. Bij het uitgeven van gemeenschapsgeld is geen plaats voor opportunisme, maar duurzaamheid en zorgvuldigheid. Indien er geld uitgegeven wordt hoort hier transparantie bij. Door verstandig met onze financiële middelen om te gaan kunnen we de lastenstijgingen beperken.

 

Ik wil graag voor u aan het werk! Samen bouwen we verder! Stem daarom 21 maart 2018 op:

Damiaan Weidekamp, Lijst 1, nr. 11

 

Met vriendelijke groet,

             

Damiaan Weidekamp

Patronaatsstraat 34

7131 CH  LICHTENVOORDE

[email protected]  /  www.CDAOostGelre.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.