06 november 2018

Investeren in de toekomst van Oost Gelre

Afgelopen dinsdagmiddag en woensdagavond heeft de raad lang vergaderd over de gemeentebegroting van 2019. Dat het zo lang duurde is op zich niet zo gek, het ging immers wel over een begroting van ruim 71 miljoen.

 

IEKC

Belangrijk onderdeel van de begroting was het al of niet beschikbaar stellen van ruim € 12,5 miljoen voor een zeer duurzaam Integraal Educatief Kind-Centrum (IEKC) in Lichtenvoorde. Het CDA is altijd voor een IEKC geweest. Het is een goed en vernieuwend onderwijsconcept waarin het kind centraal staat en alle mogelijkheden wordt geboden om zich goed te kunnen ontwikkelen. Daarnaast is/wordt het IEKC voor alle basisscholen in Oost Gelre en de regio hét onderwijs-kenniscentrum. Daar kunnen we trots op zijn! Waar wij wel moeite mee hadden was de hoogte van de investering. Ruim € 12,5 miljoen voor het slopen van drie oude schoolgebouwen, en de bouw van een nieuw duurzaam IEKC- schoolgebouw vonden wij wel erg veel geld. De wethouder heeft ons kunnen overtuigen dat vanwege de overspannen bouwmarkt de prijzen explosief zijn gestegen en dat een zeer duurzaam schoolgebouw bouwen nu eenmaal duurder is waardoor de gevraagde investering reëel is. Positief was dat de wethouder aangaf op een vernieuwende manier (innovatief) te gaan aanbesteden zodat de kosten mogelijk toch lager zullen uitvallen.

 

Energietransitie

Duidelijk is dat we in de nabije toekomst forse maatregelen moeten nemen om over te schakelen naar andere energiebronnen. De fossiele brandstoffen raken op en de vrijkomende CO2 veroorzaakt extreem weer (droogte, wateroverlast, orkanen e.d.).

Om als Oost Gelre deze forse maatregelen te kunnen nemen hebben we ingestemd met de uitvoeringsagenda energietransitie. Een uitvoeringsagenda van een paar miljoen euro zodat we forse stappen kunnen zetten om in 2030 energie-neutraal te worden.

 

Positief

Daar waar sommige oppositiepartijen nogal ronduit negatief waren over de begroting en de daarbij behorende keuzes, zijn wij dat niet. Oost Gelre staat er gewoon goed voor! We hebben een sluitende meerjarenbegroting en we kunnen verantwoord grote investeringen doen. Investeringen in de toekomst zoals het IEKC en de Energietransitie kosten geld waarvoor een zeer beperkte OZB-verhoging noodzakelijk is.  Dat vinden we niet erg, dat hebben we er graag voor over. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij kijken als CDA vooruit en gaan daarom vol positieve energie voor Oost Gelre op volle kracht vooruit!

 

Fractie CDA Oost Gelre:

Niek Bragt, [email protected]

Carla Heming 0544-465506

Ruud Krabbenborg 06-20521539

Theo Krabben 06-10731186

Walter Leemreize 06-22540413

Dennis van Loon 06-49710504

René Plaggenburg 06-53395335

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.