06 februari 2024

Lening voor bouw corsohallen

Vanavond kunnen we de bloemetjes (of beter de dahlia’s) alvast buiten zetten. Er komt een geldlening voor de bouw van corsohallen. Daarmee kan de corso in Lichtenvoorde weer vooruit. Ruud Krabbenborg legde in zijn bijdrage uit hoe deze lening over 2 maanden een renteloze lening kan worden:


In de commissie was er al een raadsbrede steun voor het verstrekken van een geldlening van € 270k aan Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde (SBL) t.b.v. de 7 corsogroepen die gaan bouwen aan de Boschlaan. De grotendeels circulair (ofwel 2e leven) te bouwen hallen zijn al aangekocht en met dit voorstel kan de lening met een looptijd van 15 jaar verstrekt worden aan SBL.
In de commissieie hadden wij gedacht dat wellicht met een amendement we een voorschot konden nemen op het op te splitsen revolverende duurzaamheidsfonds van 1.5 miljoen tegen een rente van 0% ipv de huidige 3,5% die SBL nu zou moeten betalen..
Uiteindelijk hebben we op de antwoordmemo nav de commissie nog enkele verduidelijkingsvragen gesteld.
Kort door de bocht dient SBL nu wel rente te betalen maar als wij op 2 april a.s. het raadsvoorstel aannemen om het revolverend fonds voor maatschappelijke voorzieningen op te knippen met € 600k circulair bouwen en € 900k duurzaamheidsinvesteringen dat wordt met terugwerkende kracht bij verstrekking van deze lening de rente alsnog op 0% gezet. We gaan er maar vast vanuit, gezien het maatschappelijke karakter, dat het raadsvoorstel over 2 maand ook weer raadsbreed wordt gesteund, dus wat ons betreft volmondig akkoord met dit voorliggende raadsvoorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.