01 november 2022

Schone Lucht in 1672

Terwijl de stad Groenlo zich voorbereidde om 400 jaar terug in de tijd te gaan, werden er in het stadhuis aldaar besluiten genomen om onze gemeente voor te bereiden op de toekomst. 

Zo werd onze motie, mede ingediend door PvdA, OLW en OOG, over het Schone Lucht Akkoord aangenomen. In die motie wordt opgeroepen om als gemeente dit akkoord te ondertekenen en daarmee te werken aan een betere luchtkwaliteit in Oost Gelre. Waar met ten tijde van de Slag om Grolle veel zorgen had, was de luchtkwaliteit er daar niet perse een van. Zo’n 200 jaar voor de industriële revolutie was er nog geen sprake van luchtvervuiling door industrie en verkeer. Tegenwoordig zijn dit voorbeelden van binnenlandse bronnen die we ook in Oost Gelre hebben en de luchtkwaliteit verslechteren. Door het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen, krijg je middelen, kennis en handvatten om maatregelen te treffen waarmee wij dit soort vervuiling tegen gaan. Dat is hoognodig want 1 op de 8 kinderen heeft astma en bij 1 op de 5 daarvan, komt dit door de slechte luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit die niet aan de WHO normen voldoet, zoals in Oost Gelre, zorgt ook voor problemen bij mensen met longziekten en voor zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen hebben grotere kans op vroeggeboorte, baby’s met luchtproblemen en ondergewicht.

Bloemencorso

Onze gemeente kent naast de Slag om Grolle vele mooie andere evenementen, waaronder het bloemencorso. Om het bloemencorso de toekomst in te helpen, zijn extra bouwlocaties nodig. Zeven corsogroepen hebben nu, of in de nabije toekomst, geen plek om hun wagen te bouwen. We zijn dan ook blij dat we een bestemmingsplan aan hebben kunnen nemen dat ruimte geeft voor de realisatie van zeven bouwplekken. Want het bloemencorso brengt, net als de Slag om Grolle, duizenden mensen van jong tot oud en uit alle lagen van de samenleving bij elkaar. Die verbondenheid, saamhorigheid en passie is wat deze evenementen in deze individualiserende samenleving zo belangrijk maakt.

Wij blijven ons inzetten voor onze prachtige gemeente en je kan ons altijd (persoonlijk) benaderen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.