24 april 2023

Spanning om de gymzaal

Iedereen heeft het meegemaakt tijdens zn eindexamens, spanning in de gymzaal. Zal je het halen? Was je voorbereiding goed? En niet onbelangrijk, wat zijn je vervolg plannen? Al deze aspecten kwamen afgelopen dinsdag ook aanbod toen er in de raad vergaderd werd over een extra krediet voor de nieuwe gymzaal bij het Marianum.

Voorbereiding

Allereerst de voorbereiding. Deze loopt al sinds 2016. Maar zoals dat ook bij scholieren gaat, het zichtbare werk werd op het laatste moment gedaan. In november tijdens de begroting is er geld gereserveerd voor de sportvoorzieningen in Groenlo. Daarvan kunnen we het extra krediet voor de sporthal bij het Marianum betalen en ook een opwaardering van de sporthal Den Elshof. Het is financieel gezien dus niet perse een kwestie van ‘ of’ maar kan ook ‘en’ zijn. Het extra krediet dat nodig is voor de Marianum sporthal, stond in december ook al geagendeerd. Dat is toen uitgesteld zodat de sportverenigingen die sporten in  Den Elshof konden uitzoeken of en tegen welk bedrag, een opwaardering van Den Elshof mogelijk is. Dit rapport ligt er inmiddels en had in juni besproken kunnen worden. Maar andere politieke partijen willen graag een integrale afweging. Dus zowel het extra krediet voor de Marianum sporthal, als de opwaardering van Den Elshof en een gymzaal bij de basisschool tegelijk bespreken. Echter, dit zijn allemaal bestuurlijke processen die langs elkaar lopen. Nu het extra krediet niet doorgaat, duurt het proces voor de Marianum sporthal weer langer en kunnen we in juni ook niet verder met Den Elshof. Op een bepaald moment is de voorbereiding klaar, en moet je gewoon dat examen durven maken.

Het examen

Tijdens het examen moet je weten wat de randvoorwaarden zijn, bijvoorbeeld is een rekenmachine toegestaan? De randvoorwaarden bleken voor sommige partijen afgelopen dinsdag niet geheel duidelijk. Het is afgelopen dinsdag door de wethouder verschillende keren duidelijk gemaakt dat het niet zo is, dat als het krediet voor de Marianum sporthal er komt, er dan geen geld meer is voor een opwaardering van Den Elshof. Bovendien is het gevraagde krediet geen blanco cheque. Ook wij vinden 10,2 miljoen voor een sporthal veel geld. Maar de wethouder heeft duidelijk aangegeven dat hij er alles aandoet om de lucht uit de begroting van deze 10,2 miljoen te halen. Uiteindelijk gaat het dan om vertrouwen. Vertrouwen we het college dat ze zo goed mogelijk een krediet hebben vastgesteld, dat ze de besteding van dit krediet strak monitoren en dat ze er alles aan doen om te kijken naar de mogelijkheden van Den Elshof? Wij hebben dit vertrouwen.

De uitslag

Iedereen herinnert nog hoe de uitslag van je examens ontving. Maar wat als dat op een teleurstelling uitdraait? In het geval van de Marianum sporthal betekent dat dat sportvereniging Rap en Snel de komende jaren nog op vijf verschillende plekken moet turnen en nog langer moet wachten op een hal met goede voorzieningen. Voor de 1000 leerlingen van het Mariunum uit heel Oost Gelre betekent dat, dat ze nog langer in een afgeschreven gymzaal moeten sporten. En waar ze eerder nog met mooi weer op het sportveld terecht konden, is dat ook voorbij want deze is al omgeploegd ter voorbereiding op de door de gemeente toegezegde nieuwe sporthal die daar zou komen.

Als je gezakt bent, ga je je examenjaar opnieuw doen of nadenken over andere toekomst plannen.

En, hoe nu verder met de sportvoorzieningen in Groenlo en de kater die ook wij overhouden van deze politieke avond? Net als een gezakte examenkandidaat, hebben we daar even tijd voor nodig.

Na de meivakantie wordt de kadernota besproken, met nieuwe (financiele) plannen voor komend jaar. En, niet onbelangrijk, na de vakantie beginnen de eindexamens. En waar die ook plaatsvinden, in een gymzaal of niet. Wij wensen de examenkandidaten uit Oost Gelre veel succes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.