02 januari 2023

Sportief

Nu het nieuwe jaar slechts een paar dagen oud is, wordt er door velen een nieuwe start gemaakt met goede voornemens. Een veel gehoord goed voornemen is: meer aan sport doen! Zo ook bij de fractieleden van CDA Oost Gelre!

We weten allemaal dat sporten goed voor ons lichaam en geest is. Wetenschappelijk is meer dan ooit aangetoond dat met voldoende en goed sporten veel gezondheidsproblemen voorkomen kunnen worden. Daarnaast levert sporten in verenigingsverband een enorme bijdrage aan de sociale cohesie binnen onze gemeenschap. Om deze redenen is bevordering van sport en de zorg voor goede sportvoorzieningen een belangrijk speerpunt voor CDA Oost Gelre.

Sporthal

De afgelopen tijd is er veel te doen over de nieuw te bouwen sporthal in Groenlo nabij het Marianum en het na 2026, afstoten door de gemeente van sporthal Den Elshof in Groenlo. Wat het CDA betreft moet de nieuwe sporthal bij het Marianum er sowieso komen. Het is namelijk een wettelijke plicht van de gemeente om voor een scholengemeenschap als het Marianum, te zorgen voor een goede sporthal. Alleen hebben de binnensportverenigingen van sporthal Den Elshof in Groenlo, ons helder aangegeven waarom zij vanwege de sociale cohesie, graag blijvend gebruik willen maken van sporthal Den Elshof.

Het CDA vindt het belangrijk dat alle kernen en verenigingen in onze gemeente gelijke kansen krijgen om te bezien of een privatisering van de exploitatie van een sporthal tot de mogelijkheden kan behoren. De exploitatie van de Hamalandhal in Lichtenvoorde door de verenigingen die er gebruik van maken is wat ons betreft een heel goed voorbeeld.

Time-out

Of een private exploitatie van sporthal Den Elshof tot de mogelijkheden kan behoren, moet (nader) onderzocht worden. Wellicht dat er nieuwe verrassende/innovatieve oplossingen worden gevonden. Wij dagen de verenigingen en alle andere betrokkenen in Groenlo daartoe uit. Dit kost even tijd. Vandaar dat wij, evenals bijna alle andere raadsfracties (met uitzondering van de PvdA) het heel sportief vonden en vinden om hiervoor even een time-out te nemen. Over een paar maanden is dat onderzoek gereed en kunnen we de resultaten meenemen in de ‘finale’ (besluitvorming over de sporthallen in Groenlo). Wij hopen dan dat in de blessuretijd voor alle partijen het winnende doelpunt wordt gemaakt.

Rest ons uw allen een heel goed en sportief 2023 toe te wensen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.