13 februari 2018

Theo Krabben, lijst 1, nr 8

Type mens: sociaal en nuchter

Ervaring: bestuursfuncties, vrijwilligerswerk, raadslid

Lijfspreuk: denk in oplossingen dan kom je verder!

Lijst 1, nr. 8

 

 

Beste inwoners van Oost Gelre,

 

Ik ben Theo Krabben woonachtig in Harreveld. Getrouwd met Cintha Krabben-Spijkers en we hebben samen drie kinderen. Aan de rand van Harreveld runnen wij een melkveebedrijf. Regelmatig komen ouders met kinderen kijken naar de koeien en kalfjes. Kinderen bezitten van nature en dosis nieuwgierigheid, dit zorgt voor een mooie verbinding tussen boer en burger.

 

De afgelopen vier jaar heb ik voor het CDA in de raad gezeten. Ik voel me meer een volksvertegenwoordiger en vindt het dan ook belangrijk dat burgers met vragen over de gemeente bij mij terecht kunnen.

 

De komende vier jaar wil ik mij opnieuw inzetten voor het CDA met de volgende speerpunten:

 

  1. De Leefbaarheidsvisie Kleine Kernen van Oost Gelre.

     

  2. Passende woningbouw voor jong en oud, zowel in de grote als kleine kernen.

Van belang is dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

 

  1. Dorpshuizen een plek is voor iedereen om samen te komen.

 

  1. Het behoud van de basisschool.

 

  1. Landbouwbedrijven moeten zich kunnen ontwikkelen om aan de nieuwe wet en regelgeving te voldoen.

 

  1. Startende ondernemers de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van leegstaande gebouwen.

Dit alles komt de leefbaarheid in de kleine kernen en het buitengebied ten goede.

 

Graag wil ik mijn steentje bijdragen voor het CDA. Samen bouwen we verder! Stem daarom 21 maart 2018 op:

Theo Krabben, Lijst 1, nr. 8

 

Met vriendelijke groet,

Theo Krabben 

De Bothweg 7, HARREVELD

T.krabben@oostgelre.nl   www.CDAOostGelre.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.