14 februari 2022

Wonen in de kleine kernen

Het gaat hard. Het aantal woningen dat werd gepland tot 2025 gaan we naar verwachting in 2022 al bereiken! We zijn trots op het perspectief dat we hiermee bieden aan inwoners van alle leeftijden in de kernen. 
Maar daarmee zijn we er natuurlijk niet en daarom bouwen we door, voor oud én jong!

Wethouder kleine kernen Jos Hoenderboom: “Mensen willen graag in hun kern blijven wonen en ook het liefst zo lang mogelijk zelfstandig. Daarnaast zie je ook een toenemende woonbehoefte bij jongeren. Zij hebben een sterke sociale band met hun kern. In samenwerking met de dorpsbelangenorganisaties en de dorpen zelf proberen we steeds in te spelen op deze wensen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.