14 februari 2022

Woonvisie: betaalbaar wonen voor iedereen

Het tekort aan betaalbare woonruimte is groot. Jongeren en starters vissen steeds achter het net en wonen langer thuis dan de generaties voor hen. Ook senioren die willen verhuizen lopen tegen belemmeringen op. De steden zijn voor gewone inkomens onbetaalbaar geworden en de wachttijd voor huurhuizen loopt op. Vanwege het beperkte aanbod zitten mensen klem terwijl ze eigenlijk iets anders willen. Mensen lopen letterlijk vast.

De Tweede Kamerfractie CDA en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA presenteren een nieuwe visie over volkshuisvesting. Vanuit het christendemocratisch gedachtegoed worden nieuwe voorstellen gedaan om de wooncrisis te lijf te gaan. Betaalbaar wonen voor iedereen. Dat is het doel.

CDA-Kamerlid en woordvoerder Volkshuisvesting Jaco Geurts: “Het tekort aan betaalbare woonruimte is groot. Jongeren en starters vissen steeds achter het net en wonen langer thuis dan de generaties voor hen. Ook senioren die willen verhuizen lopen tegen belemmeringen op. De steden zijn voor gewone inkomens onbetaalbaar geworden en de wachttijd voor huurhuizen loopt op. Vanwege het beperkte aanbod zitten mensen klem terwijl ze eigenlijk iets anders willen. Mensen lopen letterlijk vast.”

De Grondwet erkent het grondrecht om ergens thuis te zijn indirect als ze in artikel 22 stelt dat de “bevordering van voldoende woongelegenheid” een “voorwerp van zorg der overheid” is. De opgave om te zorgen voor voldoende woningen, in welke vorm dan ook, is een zaak van algemeen belang. Dat maakt de crisis op de woningmarkt voor het CDA, meer dan een economisch of bestuurlijk vraagstuk, bovenal tot een sociale kwestie. Een huis is onderdeel van een gemeenschap in je wijk of de buurt. Het vraagt in het belang van starters, gezinnen, senioren en vele anderen om een andere benadering van de woonproblematiek.

Het CDA vindt dat woningcorporaties in de toekomst opnieuw een sleutelrol in het bouwen van woningen moeten krijgen. De verhuurderheffing wordt afgeschaft. Hét moment om de rol van woningcorporaties als maatschappelijke ondernemingen te versterken. Daarnaast stelt het CDA onder andere voor om bestuurlijke blokkades voor gemeenten op te heffen en huisjesmelkers harder aan te pakken. Ook willen we dat projectontwikkelaars een concrete investeringsnorm als voorwaarde voor de opbouw van sociale infrastructuur in nieuwbouwwijken of grootschalige renoveringsprojecten krijgen. Met dit budget kunnen toekomstige bewoners vanaf het begin in coöperatieve projecten bouwen aan de gemeenschap. Verder moeten inwoners of mensen met een vitaal beroep waaraan in de gemeente veel behoefte is, zoals aan politieagenten, brandweerlieden, leraren of verpleegkundigen voorrang kunnen krijgen op een woonruimte. Jongeren trekken nu weg uit de gemeenschap waar ze thuis horen omdat er geen plek is. Voor agenten en onderwijzers geldt dat ze juist geen plek in de gemeenschap kunnen vinden.

We moeten aan de bak. Met creatieve oplossingen, vanuit vaste waarden. Zodat iedereen weer kan rekenen op een betaalbare woonplek,” aldus Geurts.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.