Economische bedrijvigheid in Oost-Gelre

Ons industrieterrein is snel gegroeid en we weten bedrijven aan ons te binden. Het CDA vindt dan ook dat lokale ondernemers een rode loper verdienen. We profileren de Laarberg nog meer als broedplaats voor Green & Smart Industrie, maar willen ook incidenteel uitbreiding van bedrijventerreintjes in de kleine kernen niet in de weg staan.  Leegkomend (agrarisch) vastgoed kan namelijk prima ruimte bieden voor (startende) ondernemers.

Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente afspraken maakt met het midden- en kleinbedrijf op basis van wederkerigheid. Geven en nemen, waarbij de gemeente haar ambitie om de meest ondernemersvriendelijke gemeente te worden in acht neemt.  Afspraken ook over duurzaamheid, het geschikt maken van daken voor zonnepanelen bijvoorbeeld, of mogelijkheden om van het gas af te gaan. Want we willen onze bedrijventerreinen uiteindelijk energieneutraal hebben.

Het CDA wil ook meer aandacht voor het centrumwinkelgebied.  We faciliteren winkeliers die willen verhuizen naar het kernwinkelgebied en zorgen voor goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Ook stimuleren we lokale coöperaties van boeren, winkeliers en consumenten om zoveel mogelijk regionale producten op de markt te brengen.  Want onze regio heeft ons zoveel te bieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.