Energietransitie is geen recht pad naar het einddoel

De duurzaamheidsdoelstellingen liegen er niet om en ook Oost-Gelre zal haar steentje moeten bijdragen. Helaas geldt in veel situaties dat energieopwekking de (globale)samenleving als geheel ten goede komt maar lokaal voor overlast zorgt.  Het CDA gaat daarom voor een eerlijke verdeling van grootschalige energie- opwekking, waarbij participatie van inwoners voorop staat. De lusten daar leggen waar ook de lasten liggen.  Met de zonneladder als uitgangspunt zetten we in op zoveel mogelijke vormen van energieopwekking, waarbij kritisch gekeken moet worden naar ruimtelijke afstemming met de andere Achterhoekse gemeenten.  Het CDA hecht er verder waarde aan, dat diegene die overlast ondervindt mee moet kunnen profiteren of ruimhartig wordt gecompenseerd. 

We herzien het Verdrag van Groenlo en stemmen onze duurzaamheidsdoelstellingen af met de andere Achterhoekse gemeenten. Ons doel is de inzet van eenvoudige beleidsinstrumenten, die kunnen rekenen op voldoende draagvlak en die langdurig kunnen worden ingezet. Met consistent beleid weten alle (investerende) partijen waar ze aan toe zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.