Arjen Schutten

Beste inwoners van Oost Gelre,

Woonachtig in het prachtige Harreveld en samen met mijn vrouw trotse ouders van 3 studerende kinderen. 

Een samenleving waarin iedereen mee kan doen met respect voor elkaar. Een samenleving die niet alleen gericht is op welvaart maar vooral ook op welzijn, geluk en gezondheid! Daar geloof ik in!

Kies je voor mij dan kiest je voor:

  • Wonen: ik ga ervoor om op korte termijn voldoende woningen voor jong en oud te realiseren. Bouwen naar behoefte in de kernen maar ook in het buitengebied;
  • Leefbaarheid: ik streef ernaar dat inwoners zelf de regie behouden over hun directe leefomgeving, waarbij noaberschap kenmerkend is en waar voldoende voorzieningen zijn voor onderwijs, zorg, sport en cultuur;
  • Eerlijke en duurzame economie: ik stimuleer en ondersteun lokaal ondernemerschap met voorzieningen die bijdragen aan de continuïteit van de onderneming;
  • Landbouw: als boerenzoon zet ik mij graag in voor het behoud van de circa 2.000 arbeidsplaatsen, een kwart van onze beroepsbevolking, die in onze gemeente verbonden zijn aan de agrarische sector en van groot belang zijn voor onze samenleving.

Belangrijke onderwerpen voor onze samenleving waarvoor ik graag mijn mouwen opstroop om voor jullie aan het werk te gaan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.