Eddy Heming

Ik ben 55 jaar, getrouwd met Carla. Wij hebben twee dochters en wonen in Zwolle, de kleinste kern van Oost Gelre. Vorig jaar zijn wij thuis gestart met een eigen onderneming “Zorgerf Gastenhook”, een dagbesteding voor thuiswonende ouderen. Dit op een plek omringd door groen, waar gasten welkom zijn en waar wij graag mensen ontvangen als veilige plek naast hun eigen woonomgeving.  Daarnaast ben ik werkzaam in de logistiek bij de firma Veld Koeltechniek. Geen dag is hetzelfde, dus een flexibele opstelling is noodzakelijk. Naast mijn werk zijn mijn hobby’s volleybal, biljarten, fietsen en wandelen.

Mijn speerpunten voor Oost Gelre en Zwolle in het bijzonder:

1. Leefbaarheid en wonen
Het behoud van basisscholen is van groot belang voor de leefbaarheid in de kleine kernen. Daarom moeten er woningen gebouwd worden voor jongeren en ouderen. Meer mogelijkheden voor woningsplitsing in het buitengebied.

2. Mobiele bereikbaarheid
Een goede mobiele bereikbaarheid van de Zwolse kern. Een slechte mobiele bereikbaarheid is dat je niet kunt bellen, appen enz. Het niet kunnen bereiken van hulpdiensten is voor de inwoners een groot risico.

3. Een leefbaar buitengebied
Een buitengebied met kansen voor levensvatbare agrarische bedrijven in ons coulissen landschap. Leegstaande schuren en stallen in het buitengebied zijn niet goed voor de leefbaarheid van het platteland. Om verpaupering te voorkomen is het toestaan van functieverandering, niet strijdig met agrarische belangen, zinvol en nodig.

Mijn lijfspreuk is dan ook:  “Wie niet waagt, wie niet Wint”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.