Jos Hoenderboom

Al bijna 20 jaar ben ik actief voor het CDA Oost Gelre, als lid van het CDA, als raadslid en als wethouder. Bij het CDA voel ik mij thuis omdat het een brede volkspartij is en omdat het een partij is, die altijd wil besturen. Een partij die altijd verantwoordelijkheid wil nemen voor maatschappelijke vraagstukken en die niet wegloopt als er heel moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Een partij die ervan uitgaat dat íeder mens ertoe doet en dat ieder mens er ook toe wíl doen en mee wil doen. Een partij die begrip heeft voor mensen die niet kúnnen, maar ook heel duidelijk is naar mensen die niet wíllen meedoen in onze samenleving. Een partij waarin de menselijke maat altijd voorop staat. Een partij waarin wordt gewerkt vanuit deze politieke uitgangspunten, maar waarbij politiek geen doel op zich is. Ons land en onze gemeente moeten vooral bestuurd worden!

  • Wij hebben de afgelopen jaren ervoor gezorgd, dat de leefbaarheid van de kleine kernen weer hoog op de politieke agenda is gekomen met woningbouw, glasvezel, behoud van de dorpsscholen en goede maatschappelijke en sportvoorzieningen.
  • Wij hebben veel geïnvesteerd in de ondersteuning van onze verenigingen, vrijwilligers en mantelzorgers. Zij zijn het cement van onze samenleving. 
  • Ondanks alle Corona-beperkingen hebben wij al onze kwetsbare inwoners de benodigde zorg, hulp en ondersteuning kunnen bieden.
  • Werk is de beste sociale voorziening; daarom is heel veel geïnvesteerd in het (weer) aan het werk krijgen van mensen, die ongewild aan de kant stonden. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering en het aantal mensen met een minimuminkomen is daardoor flink gedaald. 
  • Onze samenleving in Oost Gelre is daardoor vitaal gebleven, een samenleving waarin mensen elkaar kennen en elkaar kunnen ondersteunen en versterken.

Daar moeten wij op blijven inzetten, want in onze mooie gemeente hebben wij íedereen nodig!

Daar staan wij als CDA Oost Gelre voor en daar sta ik voor.

Jos Hoenderboom

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.