07 mei 2019

Agenda Algemene Ledenvergadering 22-5-2019

Geachte Leden,

 

Bij deze willen wij U, jullie uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering die woensdag 22 mei plaats gaat vinden.

                                            LOCATIE BENEMAN VRAGENDER, TIJD: 20.00 UUR

Verheugd zijn wij dat dhr. Henk Jan Ormel, Gelderse kandidaat 5 op CDA stemlijst voor de Europese Verkiezingen toegezegd heeft om deze avond onze vergadering te bezoeken. De verkiezingen vinden 23 mei plaats.

Graag zien wij U woensdag 22 mei op onze CDA ledenvergadering.

Wij wijzen u er op indien u een vervoersprobleem heeft dit kan doorgeven bij het secretariaat.

Met een vriendelijke groet, namens het bestuur

Yvonne Winkel

Bestuurssecretaris CDA Oost Gelre

T 06 22426409

E [email protected]

I www.cdaoostgelre.nl

             

 Agenda:

 

1.     Opening , mededelingen en vaststellen agenda

2.     Verslag ALV 29-11-2018(zie bijlage)

3.     Jaarverslag(zie bijlage) van de secretaris / penningmeester

4.     Verslag kascontrolecommissie Marieke Frank en Damiaan Weidekamp en benoeming nieuw lid commissie

5.     Terugblik Provinciale en Waterschap Verkiezingen

6.     Europese Verkiezingen 23-5-2019

                        CDA Kandidaat Henk Jan Ormel zal hierbij aanwezig  zijn, met een klein

                        voorbehoud

     PAUZE

      7.               Nieuws uit de gemeente                  

                        Nieuws uit de fractie

8.     Bestuursverkiezingen;

                   Aftredend en niet herkiesbaar; Bennie Oosterholt,  Ria Stortelder en 

                   Vincent Krabbenborg

                   Verkiesbaar Toon Hulshof en Bennie Smeitink                    

                 

9.     Afscheid aftredende bestuursleden

10. Permanente Campagne

11. Rondvraag en sluiting

 

   

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.