09 november 2019

Algemene Ledenvergadering 21-11-2019

Uitnodiging

Het CDA Oost Gelre nodigt  u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op
donderdag 21 november.

 De bijeenkomst zal gehouden worden op

DE BLANCKENBORG 

OUDE WINTERSWIJKSEWEG 45A

IN GROENLO

We starten om 20.00 uur.

 

 Vanaf 19:30 uur is de zaal open, de koffie staat klaar!

 Wij hopen u allen te  mogen verwelkomen.

 

Agenda:

 

1.     Opening , mededelingen en vaststellen agenda;

 

2.      Verslag ALV 22-5-2019 (zie bijlage);

 

3.     Verkiezing nieuwe bestuursleden:

·   Voorzitter; Gerard Boink aftredend; voorstel: Ben Bomers;

·   Vice voorzitter; voorstel Ramon Hobé;

·   Algemene bestuursleden; voorstel Emily Halleriet en Arjen Schutten; eventuele tegenkandidaten dienen zich te melden voor 10 november;

 

4.     Afscheid Gerard Boink

 

5.     Nieuws uit college en fractie;

 

6.     Toelichting Begroting 2020-2021;

 

                        Pauze

 

      7.   Actuele politieke ontwikkelingen;                  

                                            

8.     Rondvraag

 

9.     Sluiting

 

 

Namens het CDA Oost Gelre,   Yvonne Winkel, secretaris

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.