26 april 2020

CDA Oost Gelre in Corona tijd

De Corona crisis treft ons allen hard.
Als eerste gaan onze gedachten uit naar de mensen, die ziek zijn.
Ook zijn enkele van onze inwoners overleden aan het Corona-virus.
Die  families wensen wij veel sterkte.

Kwetsbaren
Wij willen iedereen een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd. Vooral onze inwoners, die extra kwetsbaar zijn door ouderdom of lichamelijke beperkingen.
Daarnaast de mensen, die zorg en ondersteuning nodig hebben. Mensen, die ziek zijn en onder behandeling zijn. Zij worden momenteel extra hard getroffen, omdat veel hulp en ondersteuning anders wordt minder wordt of uitgesteld wordt.

Kinderen
Kinderen gaan niet naar school en missen daardoor rust en veiligheid. Kunnen niet met vriendjes en vriendinnetjes spelen. Dat brengt veel onzekerheid met zich mee.
Velen raken het normale intermenselijke contacten kwijt. Sociale eenzaamheid ligt op de loer.

(Mantel) zorg
Aan de andere kant zien we ook heel veel mooie dingen, soms geregistreerd, soms spontaan ontstaan. Er is alle steun voor iedereen, die in de zorg werkt. Die extra worden belast en worden blootgesteld aan de gevaren van Corona. Alle steun voor al onze vele mantelzorgers die het extra zwaar hebben. Alle steun voor alle ouders en kinderen thuis. Alle steun voor de vele zelfstandigen, bedrijven en hun werknemers, de economie krijgt zware klappen.

Vrijwilligers
Natuurlijk ook alle steun voor alle vrijwilligers en verenigingen in sport, cultuur en welzijn en andere instellingen. Iedereen heeft het zwaar. Activiteiten, evenementen en dus inkomsten vallen volledig weg. De hele maatschappij wordt hard getroffen. Het is mooi om te zien dat iedereen dat ook ziet en beleeft en daarmee het besef dat we hierin alleen samen door kunnen komen. Met oog voor ieders kwetsbaarheid. We zien inmiddels prachtige voorbeelden en ook mooie initiatieven uit onze samenleving, bijvoorbeeld kinderen die tekeningen maken voor ouderen. Bedrijven die laptops etc. aanbieden aan verzorgingstehuizen voor bijvoorbeeld beeldbellen. Daarnaast blijft de winkel gewoon geopend voor lopende initiatieven zoals o.a. woningbouw in de kleine kernen.

Gemeente
Ook de gemeente Oost Gelre heeft de volle aandacht voor alle problemen. De gemeente is in goed contact met alle zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, verenigingen en daarmee ook met al onze kwetsbare inwoners. Met allerlei financiële maatregelen worden op dit moment ook al heel veel bedrijven, zelfstandige ondernemers en (zorg)instellingen ondersteund. Alle betrokken zijn hierover door het gemeentebestuur en of ambtenaren per brief of persoonlijk over geïnformeerd. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt net als bij onze partners zoals de Sociale Dienst, Stadsbank, Werkgeversservicepunt, ROZ, GGD, UWV, VNOG etc. volop doorgewerkt.

Samen sterk
Wij doen veel, er gebeurt veel maar daarmee kunnen we nooit alle leed en ongemak wegnemen. Het komt er de komende tijd op aan dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn naasten en met name de mensen, die het extra zwaar hebben. Kijk naar elkaar om en help elkaar.
Met mekare, Veur mekare vooral in deze tijd.

Voor vragen kunt u terecht bij de CDA fractie;

Niek Bragt, [email protected]
Carla Heming 0544-465506
Ruud Krabbenborg 06-20521539
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Dennis van Loon 06-49710504
Rene Plaggenburg 06-53395335

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.