Noordtak

CDA Oost Gelre: Geen Noordtak!

Onlangs heeft nagenoeg de gehele Tweede Kamer, op initiatief van de VVD, ingestemd met een motie die de haalbaarheid moet onderzoeken voor een noordtak van de Betuwelijn, dwars door de Achterhoek. CDA Oost Gelre heeft haar fractie in de Tweede Kamer krachtig tot de orde geroepen: Geen Noordtak!

Tegen

CDA Oost Gelre is al jarenlang een tegenstander van de Noordtak. Je moet het probleem aanpakken waar het probleem zich voordoet, namelijk bij het vastlopen van de Betuwelijn op het Duitse sproorwegennet bij Emmerich. Als dat is opgelost gaat de Betuwelijn eindelijk eens renderen en heb je helemaal geen Noordtak nodig!

Rotterdam, Amsterdam en Den Haag moeten hun arrogantie eens laten lopen, en zich serieus verdiepen in de Duitse cultuur, taal en het politieke systeem. Alleen al de deelstaat Nordrhein-Westfalen heeft meer inwoners dan Nederland! Je moet dus niet alleen hele goede contacten hebben in Berlijn, maar óók in Düsseldorf (hoofdstad van Nordrhein-Westfalen). Valt ons telkens weer op dat onze randstad-bobo’s dit helemaal niet door hebben. Wij laten onze leefbaarheid en landschap niet verknallen door een Noordtak, die helemaal niet nodig is wanneer zij het huiswerk eens beter zouden maken.  

 

Lokaal, met de blik naar buiten

CDA Oost Gelre is dé grootste lokale partij van Oost Gelre. Met ruim 200 lokale leden en een zeer actief lokaal partijbestuur is het CDA Oost Gelre tot in de haarvaten van de gemeenschap van Oost Gelre vertegenwoordigd. Het CDA Oost Gelre gaat en staat voor de belangen van Oost Gelre. Maar Oost Gelre is geen ‘eiland’. Een goed regionaal, provinciaal, nationaal en Europees netwerk is voor het belang van Oost Gelre een absolute noodzaak. Er worden immers buiten de gemeentegrenzen veel zaken besloten die van invloed zijn op Oost Gelre. En dan moet je zorgen dat je er bij bent, dat je mee doet, mee praat en mee besluit. Een stem op een lokale partij zonder netwerk buiten Oost Gelre is niet in het belang van Oost Gelre en in feite een verloren stem. CDA Oost Gelre beschikt wél over dit noodzakelijke netwerk. Bij de casus Noordtak blijkt maar weer hoe belangrijk dit is.  

 

 

Brief aan Pieter Omzigt & Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.