Perspectief voor de agrarische sector

Ineens had Nederland er 15 miljoen boeren bij, iedereen wist hoe het moest en wat er moet gebeuren. Mar het zijn de boeren zelf waar de meeste kennis ligt.  Onze agrariërs zijn al jaren de beheerders van ons buitengebied, zij zijn de ‘stoffeerders’ van ons landschap en vormen samen een sector van bijna 1 Miljard(!) euro binnen onze gemeente. Elke discussie over de toekomst in de landbouw in relatie tot bijvoorbeeld de stikstof- en verdere milieuproblematiek, de energietransitie en natuurontwikkeling in Oost-Gelre moet tegen deze achtergrond worden gevoerd.

De transitie van de “oude” naar de “nieuwe” landbouw is volop gaande en de inspanningen nemen alleen maar verder toe.  Er zijn steeds meer nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied en dat biedt nieuwe mogelijkheden. Maar deze mogen bestaande activiteiten niet in de weg staan.

Het CDA wil agrariërs perspectief bieden, juist op lange termijn; Het CDA gaat daarbij voor voorspelbaar en consistent beleid.  Onze visie buitengebied heeft aandacht voor alternatieve verdienmodellen, bijvoorbeeld op het gebied van energieopwekking en natuurontwikkeling met kansen voor een toekomstbestendige landbouw.  Perspectief!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.